Domácí výuka v době mimořádného opatření


Vážení rodiče,

celá naše republika a naše školství rovněž musí řešit nelehkou situaci. Tento stav nebyl nikdy vyzkoušen a nikdo nás na něj nikdy nepřipravoval. Je jasné, že do škol se vrátíme my i naši žáci až po ukončení stavu nouze, který nyní vláda vyhlásila. Ten bude trvat 30 dnů (zatím).

Začínají se k vám dostávat nesmyslné informace o nepřiměřeném množství úkolů, o zkoušení žáků přes mobilní telefon apod. Tyto informace se naší ZŠ netýkají. Přesto by děti neměly cítit, že mají prázdniny, ale že školní povinnosti si musí plnit i v tomto mimořádném období.

Nechceme, abyste své ratolesti vyučovali, ale aby dítě mělo stále kontakt s učivem a určitou pravidelností učení. Nelamte si hlavu s výsledky, až začne opět školní výuka, bude vše v rámci časových možností doplněno a zopakováno. Vyzkoušejte si, jaké to je být chvíli učitelem. Ukažte, že máte na dítě vliv, a v případě potřeby mu práci na základě podkladů školy uložte a ujistěte se, že zadání rozumí.

Naši učitelé využívají pro zadávání úkolů prostředí programu Bakalář. Další možnosti (nabídky firem, které se zabývají výukovými materiály) a případnou zpětnou vazbu řešíme a bude postupně upřesňována. Kdo nemá přístup k počítači, může využít mobilní telefon. Večer nebo ráno před odchodem do práce zadejte dítěti něco z toho, co mu vyučující posílají, a po návratu domů zkontrolujte, případně zašlete zpětnou vazbu.

V případě problémů neváhejte a kontaktujte nás. Chodit do práce, zajistit děti doma a k tomu se věnovat učení s nimi není určitě pro ty z Vás, kterým na vzdělání Vašich potomků záleží, jednoduché. Věřím, že se nám společně podaří toto nelehké období překonat.

Mgr. Jan Mužík