Informace k obnovení výuky 1. stupně


Od pondělí 25. května dojde k obnovení výuky pro žáky 1. - 5. ročníku. Výuka bude dobrovolná a podmínkou účasti žáka je vyplnění přihlášky do školní skupiny do 18. 5. 2020 a v den nástupu odevzdané podepsané čestné prohlášení. Veškeré informace přijdou zákonným zástupcům na e-mail a bakaláře.

Přihláška do školní skupiny

Čestné prohlášení