Informace ŠD


Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021

Pokud budete mít zájem o školní družinu v dalším školním roce, je nutné vyplnit nový ZÁPISNÍ  LÍSTEK.  Aktuální informace v sekci Školní družina.

Kino – Bijásek

Nebylo odehráno 5 představení. Kino Puls vrací vstupné. Částka za dítě je 175,- Kč. Vyzvednout možno v družině příští školní rok v září.

Sběr

Byl ukončen sběr papíru. Vyhodnocení proběhne příští školní rok v září. Podrobné informace budou k dispozici na stránkách školy a na nástěnce školní družiny.

Platba

Prosím rodiče, kteří dosud neuhradili školné za školní družinu, aby tak učinili nejpozději do konce týdne. Údaje k platbě jste obdrželi e-mailem od třídní učitelky. Je možné dodatečně  kontaktovat vychovatelku.