Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice

Školní parlament

__________________________________________________________________________________________

Třetí schůzka školního parlamentu byla 3.4.2019. Chyběli T. Labounek, T. Prokopová, D. Blahutová, J.Jeřábek, T. Dubová, P. Bartoš.

Program schůzky:

1. Stále se nedaří získat na naší škole zástupce do DZ

2. Uvolněné zásuvky v šatnách TV

3. Problém s vodou ve cvičné kuchyňce

________________________________________________________________________________________

Podruhé se sešli členové školního parlamentu a p. uč. Kloudová 16.1.2019. Na schůzce chyběli B. Jančová, A. Najzarová, T. Vazdová, T. Volný, J. Jeřábek a N. Baďura.

Program schůzky:

1. Nezájem členů parlamentu o práci v Dětském zastupitelstvu, návrhy na zlepšení situace

2. Informace k chystané diskuzi žáků základních škol s představiteli města

3. Problematické chování skupinek žáků na chlapeckých WC

 

_________________________________________________________________________________________

26.9.2018 proběhla úvodní schůzka školního parlamentu pro šk. rok 2018/19 pod dohledem p. uč. D. Kloudové.

Zástupci parlamentu na naší škole pro tento šk. rok:

6.A - Kristýna Mentelová, Julie Pořízková, Jakub Holub

6.B - Terka Prokopová, Dorka Blahutová, Karel Červenka, Lukáš Kyjaňa

6.C - Jan Jeřábek

7.A - Petra Benišová, Nela Šmýtová

7.B - Sofie Bortlíková, Tomáš Kaňák

7.C - Alice Najzarová, Markéta Kellerová

8.A - Tomáš Volný, Terka Dubová

8.B - Julie Pindurová, Valérie Jamnická

8.C - Patrik Bartoš, Viviana Švrčková

9.A - Tadeáš Labounek, Jan Štihel

9.B - Nikola Baďura, Bára Jančová

Členové DZ: Daniela Jenišová (8.A), Jan Štihel (9.A), Tadeáš Labounek (9.A)

Program schůzky:

1. Přivítání nových členů z šestých tříd

2. Výběr zapisovatele - Jakub Holub z 6.A

3. Volba starosty - Tomáš Volný z 8.A

4. Seznámení nových členů s prací Školního parlamentu a Dětského zastupitelstva

 

________________________________________________________________________________________

Třetí setkání škol. parlamentu proběhlo 25.4.2018. Omluvili se  N. Drozdová, J. Holášková, V. Štefánek, T. Dubová a T. Volný.

Program schůzky:

1. Uvolněné hasící přístroje na chodbách

2. Poškozené zámky a kliky na dívčích WC

3. Poškozené oplocení kolem školního pozemku

4. Chování žáků v jídelně (předbíhání)

_____________________________________________________________________________________________

Podruhé se sešli členové školního parlamentu a p. uč. Kloudová 10.1.2018. Na schůzce chyběli K. Kalina, T. Vazdová a T. Baďura.

Program schůzky:

1. Členové DZ nás seznámili s chystanou besedou se starostou Kopřivnice a s městskými zastupiteli. Žáci každé školy mají připravit několik otázek k diskuzi o Kopřivnici.

2. Potřeba dalších sedaček na chodbě v 2.poschodí - žáci zde čekají na otevření učebny chemie před vyuč. hodinami vsedě na zemi a omezují pohyb procházejících

3. Nefungují nástěnné hodiny v některých učebnách

4. Nevhodnost používání soukromých reproduktorů o přestávkách - obtěžující hluk

5. Někteří žáci o přestávkách manipulují se škol. počítači - připomenout zákaz

6. Potřeba odpadkových košů na chodbách v 1. a 2.patře

____________________________________________________________________________________________

Ve šk. roce 2017/18 se školní parlament poprvé sešel dne 11.10.2017 opět za účasti p. uč. Kloudové. Omluvili se T. Dubová, J. Holášková, T. Labounek, T. Baďura a B. Jančová.

Zástupci parlamentu na naší škole pro tento šk. rok:

6.A - Petra Benišová, Nela Šmýtová

6.B - Adam Pařenica, Sofie Bortlíková

6.C - Markéta Kellerová, Alice Najzarová

7.A - Tomáš Volný, Tereza Dubová

7.B - Julie Pindurová, Valérie Jamnická

7.C - Kryštof Kalina, Tereza Vazdová

8.A - Tadeáš Labounek

8.B - Tomáš Baďura, Barbora Jančová

9.A - Václav Štefánek, Nela Drozdová

9.B - Vojtěch Pokorný, Justýna Holášková

9.C - Adriana Bednáriková, Kateřina Honešová

Program:

1. Přivítání nových členů z šestých tříd

2. Výběr zapisovatelek - Nela z 9.A a Adriana z 9.C

3. Volba starosty - Vašek Štefánek z 9.A a místostarosty - Vojta Pokorný z 9.B

4. Výběr čllenů DZ pro letošní školní rok - Julie Pindurová a Valča Jamnická ze 7.B

5. Hodnocení pořádku ve škole - chybí odpadkové koše na chodbách v prvním a druhém patře

6. Potřeba sedaček (židlí) na chodbě v druhém patře

7. Nezajištěný kabel u vchodu ze školy na hřiště

8. Chybí "mazátka" k tabulím v některých třídách

__________________________________________________________________________________________

Čtvrtá schůzka parlamentu proběhla 7.6. 2017.

Program:

1. Hodnocení úkolů z minulé schůzky.

2. Informace o práci DZ.

3. Informace zúčastněných o akci Fórum mladých

4. Hodnocení šk. roku 2016/17

5. Rozloučení s členy parlamentu z 9.ročníku

___________________________________________________________________________________

Třetí schůzka parlamentu naší školy byla 26.4.2017. Omluvili se A. Kelnar, D. Slezák a J.Štihel.

Program schůzky:

1. M. Vašková nás informovala o činnosti DZ

2. O akci Fórum mladých nám pověděl V. Štefánek

3. Poškozené dveře tř. 8.A

__________________________________________________________________________________________

Druhá schůzka školního parlamentu ve šk. roce 2016/17 proběhla 11.1.2017. (Omluveni Tomáš Baďura, Barča Jančová a Adriana Bednáriková.)

Program:

1. Hodnocení úkolů z minulé schůzky

2. Seznámení s prací DZ

3. Nefungující zámky na šk. WC

4. Nevhodné posedávání žáků na zemi chodby ve 2.patře při čekání na odemknutí učebny

5. Nevhodné trávení přestávek na WC (týká se skupiny chlapců ze 7.ročníku)

6. Špatně umyté příbory ve škol. jídelně

7. Chování některých žáků ve škol. jídelně

___________________________________________________________________________________________


12.10.2016 proběhla první schůzka Školního parlamentu v letošním školním roce 2016/17 s dohledem p. uč. Kloudové. Schůzky se nemohli zúčastnit Katka Honešová, Monika Polášková, Adam Kelnar a Tomáš Baďura.

Členové školního parlamentu:

6.A - Tomáš Volný, Tereza Dubová

6.B - Julie Pindurová, Valérie Jamnická

6.C - Dan Slezák, Tereza Vazdová

7.A - Jan Štihel, Tadeáš Labounek

7.B - Tomáš Baďura, Barča Jančová

8.A - Vašek Štefánek, Nela Drozdová

8.B - Vojta Pokorný, Justýna Holášková

8.C - Adriana Bednáriková, Katka Honešová

9.A - Monika Vašková, Adam Kelnar

9.B - Barča Barglová, Jirka Šejnoha

Členové DZ: Vojta Pokorný, Monika Vašková, Barča Barglová

Program:

1. Přivítání nových členů z šestých tříd.

2. Výběr zapisovatelek (Nela z 8.A a Adriana z 8.C)

3. Volba starosty - Barča Barglová z 9.B a místostarosty - Jirka Šejnoha z 9.B

4. Členové Dětského zastupitelstva (Barča Barglová a Vojta Pokorný) nám podali informace z minulé schůzky DZ

5. Problémy s projektorem v 6.C (vyřídí člen parlamentu 6.C)

6. Nevhodné chování žáků 1.stupně k žákům 2.stupně (vyřídí p. Kloudová)

7. Návrh na založení databáze fotek všech tříd, která se bude archivovat (projedná člen parlamentu s p.ředitelem)

8. Nebezpečný drát u vstupu na hřiště (vyřídí člen parlamentu s p.školníkem)

9. Důvody, proč nelze zajistit u školy kolárnu

1o. Estetická stránka servírování obědů ve školní jídelně, vlasy v jídle

_________________________________________________________________________________________


9.3.2016 se členové našeho Školního parlamentu sešli v letošním šk. roce potřetí, tentokrát v počtu 13 žáků a p. uč. Kloudová, 7 žáků se omluvilo.

Program:

1. B. Barglová nám vyprávěla o setkání s francouzským Dětským zastupitelstvem, které se       uskutečnilo minulý týden na Bečvách.

2. Návrh umístění stojanů na kola pro dojíždějící žáky-cyklisty v prostoru před školou. Tuto možnost projedná p. uč. Kloudová s p. ředitelem.

3. Nepořádek na žákovských WC v 1. i 2. patře - papírové ručníky odhozené v umyvadle i na podlaze. Možnost výměny uzavřených odpadkových košů u umyvadel za otevřené.


Dne 25.11.2015 proběhla druhá schůzka členů Školního parlamentu za účasti p. uč. D. Kloudové. Sešli jsme se v počtu 14 žáků, 4 se ze schůzky omluvili, 2 nepřišli. Přivítali jsme nového člena ze tř. 6.C - Nikolu Jeníšovou.

Projednávali jsme:

1. Nejasnosti v souvislosti s výrobky na jarmark - pro vysvětlení a ujasnění zajde A. Aujezdská   za p. uč. Honusovou.

2. Nové skříňky v šatnách - výhody a nevýhody. Deváťáci navrhli posunout jednu řadu skříněk blíž ke kotelně, aby se zvětšil prostor pro žáky (nyní je nedostačující). Tuto možnost projedná p. uč. Kloudová s p. zástupcem.

3. Problémy s chybějícími křídami ve vyučování, návrhy na řešení.

___________________________________________________________________________________________


Schůzkou 23.9.2015 jsme zahájili činnost Školního parlamentu na naší škole pro školní rok 2015/16. Setkání "starých" a nových členů parlamentu proběhlo pod dohledem p. uč. D. Kloudové.

Zástupci jednotlivých tříd:

6.A Barbora Jančová a Monika Polášková

6.B  Jan Anděl a Ondřej Pluta

6.C  Tomáš Baďura

7.A  Jana Stočková a Václav Štefánek

7.B  Justýna Holášková a Vojtěch Pokorný

7.C  Adriana Bednáriková a Kateřina Honešová

8.A  Monika Vašková a Adam Kelnar

8.B  Barbora Barglová a Jiří Šejnoha

9.A  Adam Červenka a Tomáš Kaplánek

9.B  Anna Aujezdská a Nikola Bučková

Program:

1. Zvolili jsme předsedu našeho parlamentu (Tomáš Kaplánek, 9.A) a místopředsedu (Adam

Červenka, 9.A).

2. Vybrali jsme zástupce Dětského zastupitelstva z naší školy - Nikola Bučková (9.B), Anna

Aujezdská (9.B) a Barbora Barglová (8.B).

3. Diskutovali jsme o problémech naší školy týkajících se:

- čistoty WC pod halou

- chování v jídelně a zbytečné zdržování při výdeji obědů

- možnosti školy v přírodě pro 2.stupeň

- chování některých žáků 1.stupně k žákům 2.stupně

- nefunkční nástěnné hodiny ve třídách

__________________________________________________________________________________________

Dne 21. 5. 2015 proběhla schůze školního parlamentu pod dohledem p. uč. Dobromily Kloudové.

Absence: Kaplánek, Červenka, Stočková, Aujezdská, Bučková, Barglová

Na schůzi jsme řešili následující problémy týkající se:

1. Parkování kol na pozemku školy

2. Bylo zjištěno, že na školních počítačích někdo odinstalovává výukové programy

3. Diskuze o chování žáků

4.  Popsaná zeď v 7.A

________________________________________________________________________________


Zápis z parlamentu konaného dne 2. 10. 2014.

Proběhla úvodní schůzka školního parlamentu pro rok 2014 pod dohledem p. uč. Ing. Dobromily Kloudové. Hlavním bodem jednání byla volba předsedy parlamentu a volba členů do městského Dětského zastupitelstva.

Zvolení předsedové:

Předseda parlamentu: Ondřej Pokorný

Místopředseda parlamentu: Jonáš Holub

Členové pro Dětské zastupitelstvo:

Barbora Barglová

Tomáš Kaplánek

Jonáš Holub

Václav Štefánek

Na schůzi jsme řešili:

1.       Školní WI-FI

2.       Hluk v hodinách (z důvodu opravy školy)

3.       Chybějící toaletní papír

4.       Zavírání dveří a zámky na WC

5.       Školní šatny, chybějící háčky v 7. A

6.       Dataprojektory (špatný obraz)

7.       Zářivky ve třídách jsou hlučné

8.       Nápisy na dveřích WC (ON,ONA)

9.       Nevhodné chování žáků 2. ročníku vůči starším žákyním

Členové parlamentu pro rok 2014/15:

9.C         Roman Vašut, Kateřina Hoffmanová

9.B         Ondřej Pokorný, Vojtěch Tomečka

9.A         Ivo Škrobák, Jonáš Holub

8.A         Tomáš Kaplánek, Adam Červenka

8.B         Anna Aujezdská, Nikola Bučková

7.A         Adam Kelnar, Monika Vašková

7.B         Jiří Šejnoha, Barbora Barglová

6.A         Václav Štefánek, Jana Stočková

6.B         Justýna Holášková, Vojtěch Pokorný

6.C         Adriana Bednáriková, František Jadrníček

Absence: A. Červenka, B. Barglová

_________________________________________________________________________________________


Dne 5. 2. 2014 proběhlo zasedání školního parlamentu. Projednávala se bezpečnost žáků ve škole, porušování školního řádu a ochrana školního majetku.

Členové parlamentu navrhovali vytvoření tzv. dětského routeru, který by sloužil výhradně žákům.

Dále byla hodnocena hygiena na školních záchodech.

__________________________________________________________________________________________


Dne 2. 10. 2013 byla schůzkou zahájena činnost Školního parlamentu ZŠ Emila Zátopka pod vedením paní učitelky Mgr. Karen Kostelníkové. Předsedkyní parlamentu byla zvolena Kamila Slatinská z 9. A.

Zástupci jednotlivých tříd:

6. A -  Adam Kelnar a Monika Vašková

6. B - Jiří Šejnoha a Barbora Barglová

7. A - Tomáš Kaplánek a Adam Červenka

7. B - Anna Aujezdská a Nikola Bučková

8. A - Lukáš Kubín a Radek Rýpar

8. B - Ondřej Pokorný a Vojtěch Tomečka

8. C - Roman Vašut

9. A - Kamila Slatinská

9. B - Vojtěch Mikerásek a Lucie Farkašová


Dne 13. 11. 2013 proběhlo zasedání školního parlamentu. Náplní schůzky bylo celkové zhodnocení aktuálního stavu pořádku v naší škole (toalety, šatny, atd.).

 

Dohodli jsme se na účasti členů parlamentu při organizaci Dne otevřených dveří a Vánočního jarmarku ZŠ Emila Zátopka.

 

Dále jsme byli  seznámeni s činností Dětského zastupitelstva města Kopřivnice od našich zástupců.

 

 

 

Dětské zastupitelstvo města Kopřivnice: http://detskezastupitelstvo.koprivnice.org/


 

Administrace webu  ||  Created by: Tvorime-Weby.cz © COPYRIGHT 2014