Organizace závěru školního roku 2019/2020


Výuka v posledním týdnu bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

Pondělí 29. června 2020:

1. stupeň - vyučování bude probíhat dle aktuálního rozvrhu školních skupin se stejným časem nástupu a ukončení

2. stupeň - vyučování zrušeno

Úterý 30. června 2020 - předávání vysvědčení

1. stupeň  8.00 - 9.00 hodin

2. stupeň 9.00 - 10.00 hodin

Pro žáky, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit platí povinnost mít řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.

Po předání vysvědčení žáci odejdou domů, do školní jídelny nebo školní družiny. Obědy se budou vydávat od 10.00 do 11:30 hodin. Odhlášení obědů na příští týden je možné jen do pátku 26.6. 2020 do 7:15 hodin.

Čestné prohlášení