ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice
ul. Pionýrská 791, Kopřivnice 742 21

tel.: +420 556 812 166 (kancelář)
mobil: +420 737 214 432
e-mail: kancelar(at)zsemzat(dot)cz (at = zavináč, dot = tečka)
IČO: 64125866

Bankovní spojení: 1767248399/0800

Datová schránka: q9c72q

url: www.zsemzat.cz
webmaster: 
Filip Bordovský

Zřizovatel: 

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail: 
posta@koprivnice.cz

Hlavní účel:

Hlavním účelem organizace je poskytovat základní vzdělání, předškolní vzdělání včetně speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a školské služby.

O naší škole:

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni otvíráme zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni po třech. Kapacita školy činí 650 žáků.Naše škola zahájila provoz 1. 9. 1958. V roce 1995 získala čestný název Základní škola Emila Zátopka a od školního roku 2003/04 statut pro rozšířené vyučování tělocviku se zaměřením na házenou. Součástí školy je velká sportovní hala s veškerým zázemím pro sportovní vyžití. V rámci rekonstrukce školního hřiště byl vybudován víceúčelový sportovní areál s tartanovým povrchem, který je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti.Od školního roku 2007/2008 probíhá vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Spolu za poznáním“. Vedeme děti k všestrannému rozvíjení schopností a podporujeme je v jejich zájmech. Snažíme se vytvářet příjemné, podněcující prostředí pro žáky, rodiče a učitele, kde existuje vzájemná důvěra a respekt. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v místo, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.Chceme, aby naši žáci získali znalosti, dovednosti a postoje, které jim pomohou orientovat se ve světě a být zodpovědnými za své činy; aby byli schopni celoživotně se vzdělávat a se vzájemným respektem spolupracovat a komunikovat s lidmi.