Postup školy při odmítnutí povinného testování


Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou. Škola postupuje dle pokynů ministerstva. Pokud rodiče nesouhlasí s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, zde jsou odkazy na informace a informační linky na příslušné orgány (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde by měli pracovat vyškolení odborníci, kteří dotazy rodičů zodpoví.

Není povinností školy obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach/

Co se stane, když rodič dítě do školy nepošle.

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, pokud rodiče doručí do školy vyplněnou a podepsanou žádost (stahujte zde). Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.