Projekt Krokus


I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu KROKUS, jehož prostřednictvím se seznamujeme s problematikou holocaustu, lidské nesnášenlivosti a rasismu.

Žákyně devátého ročníku zasadily na pozemku školy 50 cibulek krokusů, žlutých jako Davidova hvězda, kterou byli označováni Židé během nacistické okupace.  V předjaří by měly krokusy vykvést a připomenout tak jeden a půl milionu dětských obětí holocaustu.