Protidrogová prevence


Policejní preventistky navštívily naši školu.

Protidrogová prevence je nedílnou součástí pracovní náplně policejních preventistů. Program pod názvem „Tvoje cesta načisto“ týkající se právě této problematiky, si ve dnech 7. a 8. listopadu vyslechli žáci 8. a 9. tříd Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici a to od preventistky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Interaktivní přednáška je založena na promítání skutečného příběhu a jejím úkolem je zaujmout dospívající mládež a aktivně je do programu zapojit. Je také doplněn odborným výkladem policistky týkající se trestněprávních následků držení, užívání a prodeje drog. Žáci se v průběhu promítání filmu zapojují v určených momentech, kde je filmová prezentace přerušena a jsou jim kladeny otázky, na které se snaží najít správnou odpověď.

Všem zúčastněným žákům je nutno vyslovit pochvalu. Svým aktivním přístupem a zájmem o dané téma vytvořili během besed přátelskou atmosféru a především ukázali, že jejich povědomí v této oblasti je na skvělé úrovni.

Zkrátka nepřišli ani žáci obou 4. ročníků. Preventivní program věnující se šikaně a kyberšikaně jim 8. listopadu přednesla preventistka  obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice, nprap. Renata Bulová. Na úvod si vyslechli základní pojmy a poté shlédli krátké edukační video z projektu „Poradce, policejní rádce pro bezpečný život“, jehož autory jsou policejní preventisté, který na smyšleném příběhu dětí názorně ukazuje, jakým jednáním je možné v této oblasti porušit zákon

(odkaz na video - Policie ČR: Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš! - YouTube).

Děti velmi bedlivě poslouchaly, využily možnosti diskutovat a svými dotazy se zapojily do tématu.