Ředitelské volno


Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuje ředitel ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na den 27. 9. 2021

  ř e d i t e l s k é   v o l n o

V tento den rovněž nebude v provozu školní výdejna.

Pokud máte zájem o školní družinu v den ředitelského volna dne 27. 9. 2021 (28. 9. Státní svátek ), obraťte se na vychovatelky do pátku 17. 9. 2021. 
Provoz od 8.00 - 12.00. Bude upřesněno, na které z kopřivnických škol.