Zápis do prvních tříd


Vážení rodiče prvňáčků.

V termínu od 15. do 22. dubna 2021 se uskuteční zápis do 1. tříd na naší ZŠ E. Zátopka Kopřivnice prostřednictvím registrace v programu Bakaláři (banner umístěn na úvodní webové stránce).

Je možné využít i předzápisu, který bude spuštěn již 1.4.2021 a to formou elektronické přihlášky na výše uvedeném  banneru.

Je zapotřebí vyplnit „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, popřípadě „Žádost o odklad školní docházky“ - v tom případě je třeba předat i doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a zprávu lékaře.

Pokyny k předání viz příloha Informace k organizaci zápisů.

Dodání se může uskutečnit dle pokynů MŠMT (viz příloha Informace k organizaci zápisů).

V případě osobního doručení se dostavte od 15. 4. do 22. 4. 2021 v tyto úřední dny a hodiny:

Po, St, Pá:  9.00 - 11.00 hod.

Út, Čt: 15.00 – 17.00 hod.

V uvedených termínech mohou podat žádost rodiče, kteří nemají přístup k internetu (případně nemají možnost formulář vytisknout).

Mgr. Jan Mužík

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Rodiče nově nastupujících žáků do školy (1. třída), kteří chtějí stravovat své děti ve školní jídelně od nového školního roku 2021/2022, je mohou již teď přihlásit ve školní jídelně ZŠ 17. listopadu (v září se vyhnou čekání ve frontě). Je nutné s sebou vzít číslo svého účtu.

Přihláška ke stravování viz příloha