Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníků


V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření v oblasti školství je možné zavést od pondělí 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků vzdělávací aktivity pro účely přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. Naše škola vám nabízí dobrovolnou výuku matematiky a českého jazyka pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky a mají o tuto výuku zájem.
Výuka se bude konat pravidelně v pondělí, středu a pátek v dopoledních hodinách ve dvou blocích (M a ČJ) po hodině a půl. 

Podmínky pro účast:
1. Do čtvrtku 7.5.2020 do 14 hodin přihlásit žáka 9. ročníku prostřednictvím odpovědi v bakalářích nebo e-mailem na adresu: rosinskyp@zsemzat.cz.
2. Zájemci musí před nástupem do školy v pondělí 11. 5.  přinést zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
3. Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použité roušky.

Bez splnění kterékoliv z podmínek nebude žákovi umožněn přístup do školy!

V průběhu výuky nebude v provozu školní jídelna.
Přesný počet skupin, složení skupin a rozvrh hodin bude upřesněn ve čtvrtek večer po zaregistrování přihlášek. Skupiny budou maximálně 15 členné a výuka bude vyhovovat požadavkům metodického pokynu MŠMT.
Prosíme o včasnou přihlášku žáků, po čtvrtečním termínu již nebude možnost zařazení žáka do výuky.

Dokumenty ke stažení: