Sborový zpěv


Zkoušky sboru:

1. stupeň (1. - 5. třída) - úterý 14:00 - 14:45 hodin ve třídě 6. A

2. stupeň (6. - 9. třída) - pátek 14:00 - 14:45 hodin ve třídě 6. A

Vyučující je Mgr. Eva Nedjalková