Školní parlament


Mgr. Vendula Komárková

Součástí školy je žákovský parlament. Schází se každé čtvrtletí nebo dle potřeby jak ze strany žáků, tak i učitelů. Parlament podporuje komunikaci mezi žáky a učiteli.

Z každé třídy 2. stupně jsou vybraní 2 zástupci, kteří se nebojí komunikovat a chtějí přispět ke zkvalitnění prostředí, výuky i klimatu školy. Společně se snažíme předcházet negativním jevům jako je šikana, kyberšikana, ničení majetku školy apod. 

Naše škola má také své zástupce v dětském zastupitelstvu města Kopřivnice.