Školní parlament


Mgr. Vendula Komárková

Součástí školy je žákovský parlament. Schází se pravidelně každé čtvrtletí nebo dle potřeby jak ze strany žáků, tak i učitelů. Parlament podporuje nejen komunikaci mezi žáky, ale následně také s učiteli a případně i s panem ředitelem, který se některých schůzek účastní.

Z každé třídy 2. stupně jsou vybraní 2-4 zástupci, kteří se nebojí komunikovat a chtějí přispět ke zkvalitnění prostředí, výuky i klimatu školy. Společně se snažíme předcházet negativním jevům jako je šikana, kyberšikana, ničení majetku školy apod. Z každé schůzky je vytvořen zápis, se kterým žáci samosprávy seznámí spolužáky ve svých třídách a koordinátor školního parlamentu pana ředitele, pokud se schůzky sám nezúčastnil.

Naše škola má také své zástupce v žákovském parlamentu města Kopřivnice.