Školní jídelna - kód strávníka


Žáci, kteří mají číslo čipu začínající nulou, nechť ji při objednávání obědů neuvádějí: 

Kód strávníka = číslo čipu /bez nuly/. Heslo strávníka = iniciály strávníka – jméno, příjmení + číslo čipu /bez nuly/.

Př. – Jan Novák 0123 = JN123 Tímto způsobem se dostanete na jídelníček, kde si můžete volit oběd č. 1 nebo 2, případně oběd odhlásit.