Aktuality

Domácí výuka v době mimořádného opatření
13. 03. 2020

Domácí výuka v době mimořádného opatření

Nepřehlédněte

Vážení rodiče,

celá naše republika a naše školství rovněž musí řešit nelehkou situaci. Tento stav nebyl nikdy vyzkoušen a nikdo nás na něj nikdy nepřipravoval. Je jasné, že do škol se vrátíme my i naši žáci až po ukončení stavu nouze, který nyní vláda vyhlásila. Ten bude trvat 30 dnů (zatím).

Začínají se k vám dostávat nesmyslné informace o nepřiměřeném množství úkolů, o zkoušení žáků přes mobilní telefon apod. Tyto informace se naší ZŠ netýkají. Přesto by děti neměly cítit, že mají prázdniny, ale že školní povinnosti si musí plnit i v tomto mimořádném období.

Nechceme, abyste své ratolesti vyučovali, ale aby dítě mělo stále kontakt s učivem a určitou pravidelností učení. Nelamte si hlavu s výsledky, až začne opět školní výuka, bude vše v rámci časových možností doplněno a zopakováno. Vyzkoušejte si, jaké to je být chvíli učitelem. Ukažte, že máte na dítě vliv, a v případě potřeby mu práci na základě podkladů školy uložte a ujistěte se, že zadání rozumí.

Naši učitelé využívají pro zadávání úkolů prostředí programu Bakalář. Další možnosti (nabídky firem, které se zabývají výukovými materiály) a případnou zpětnou vazbu řešíme a bude postupně upřesňována. Kdo nemá přístup k počítači, může využít mobilní telefon. Večer nebo ráno před odchodem do práce zadejte dítěti něco z toho, co mu vyučující posílají, a po návratu domů zkontrolujte, případně zašlete zpětnou vazbu.

V případě problémů neváhejte a kontaktujte nás. Chodit do práce, zajistit děti doma a k tomu se věnovat učení s nimi není určitě pro ty z Vás, kterým na vzdělání Vašich potomků záleží, jednoduché. Věřím, že se nám společně podaří toto nelehké období překonat.

Mgr. Jan Mužík

Aktuální informace k mimořádnému opatření uzavření školy!
11. 03. 2020

Aktuální informace k mimořádnému opatření uzavření školy!

Nepřehlédněte

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se pro žáky ZŠ od středy 11. března uzavírají plošně všechny základní školy v ČR, a to až do odvolání. Současně bude uzavřena i školní jídelna.

Sledujte prosím také i nadále průběžně naše komunikační kanály, tj. aplikaci Bakaláři a webové stránky školy. O změnách v nastalé situaci Vás budeme informovat.

Další informace:

  • Rodiče dětí a žáků do 10 let mohou podat u svého zaměstnavatele žádost o tzv. ošetřovné (viz příloha - tiskopis potvrzuje výhradně škola).
  • Žákům budou zadávány úkoly a náměty pro domácí přípravu prostřednictvím webové aplikace Bakaláři.
  • Obědy ve školní jídelně byly všem strávníkům ZŠ automaticky odhlášeny.

 Dokumenty ke stažení: