Roční tematický plán práce 2023/2024


ROČNÍ  TEMATICKÝ PLÁN   PRÁCE  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

ŠKOLNÍ  ROK 2023/2024

Činnosti odpočinkové a rekreační

Ø    relaxace na koberci dle individuálních potřeb dětí – hry se stavebnicemi, četba knih,

časopisů, poslech hudby, pohádek

Ø    společenské stolní hry, stavebnice, kreslení, omalovánky

Ø    sociální hry: doktorství, na školu, obchod, kadeřnictví, hry s panenkami, autíčka,

vláčky – dráhy

Ø    pobyt na školním hřišti, volné hry

Činnosti zájmové (řízené)

Ø    Přírodovědné : rozvoj zájmu o přírodu, ekologii, práce s encyklopedií, atlasem, vycházky

do lesa, sběr přírodnin a jejich další využití, pozorování proměn v přírodě

Ø    Estetické, výtvarné : rozvoj dovedností v oblasti kresby, malby, kreativity, fantazie,

pomoc při formování vlastního vkusu

Ø    Pracovně technické: osvojování správných návyků při práci/zásady bezpečnosti/,

získávání zručnosti při práci s různými materiály, vytváření kladného vztahu k práci

Ø    Hudebně pohybové : poslech hudby, zpěv, tanec, hudebně pohybové hry

Ø    Sportovní : závodivé hry na hřišti nebo v tělocvičně, kolektivní hry, pochopení a

dodržování pravidel hry, sportovní chování, rozvoj pohybových schopností dětí

Ø    Společenskovědní a etické : pravidla slušného chování, stolování, základní společenská

etiketa, kladný vztah ke svému okolí, ke spolužákům, dospělým

Ø    Jazykové a komunikační : rozvoj řeči, slovní zásoby, práce s komunikačními

technologiemi

Ø    Enviromentální : ochrana životního prostředí, třídění odpadu, ochrana zvířat a rostlin,

ochrana vodních zdrojů a lesů

Činnosti respektují princip spontánnosti, dobrovolnosti, pestrosti, přitažlivosti, věkové a individuální zvláštnosti žáků.

Září

 • Zahajujeme školní rok, seznamujeme děti s bezpečností při všech činnostech ve ŠD, při vycházkách, v tělocvičně, na školním hřišti – školní a vnitřní řád ŠD
 • Zahájení BIJÁSKU - filmové představení v kině Kopřivnice
 •  Sportovní den - orientační běh
 • Navázáníátelských vztahů za pomoci společenských her
 •  Zahájení projektu - sběr papíru
 • Pohybové hry na hřišti - hry na procvičení obratnosti, rychlosti, přesnosti..... 

Říjen

 •  Divadlo od Polzerů - Kovář a drak Ohnimrak
 • Kam doletí můj drak? - DRAKIÁDA
 •  Štramberk - výukový program s úkoly - questingové hry
 • Halloween - výroba halloweenských masek, malování a dlabání dýní
 • írodovědné vycházky - výrobky z přírodnin
 • Podzimní ovoce a zelenina - výtvarné práce

Listopad

 • Pexesový král/královna - soutěž mezi odděleními
 • Tvoření na Vánoční jarmark - příprava dárků
 •  Sv. Martin - pranostiky, tvoření
 • Zvířata v lese (kvízy, soutěže, poznávání, výtvarné zpracování, encyklopedie, poznávání stop
 • Možná přijde i kouzelník - kouzlíme ve školní družině
 • Adventní čas - vánoční zvyky a tradice

Prosinec

 • Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly, čteme si mikulášské příběhy
 • Bobování, hry na sněhu, soutěž o největšího sněhuláka
 • Pečení perníčků, cukroví, výzdob
 •  Poslech vánočních písní a koled, vánočnííběhy
 • Vánoce - tématická činnost, Vánoční jarmark, předvánoční posezení /lidové zvyky, ochutnávka cukroví, rozdávání dárků/

Leden

 • Bobování, hry na sněhu
 • Družina má talent - celodružinová akce
 • Relaxační aktivity - jóga pro děti
 • Výroba masek na karneval
 • Mobilní planetárium – Vesmír
 • Tvoříme obrázky se zimní tématikou, malování zimní krajiny a zvířátek

ÚNOR

 • Karneval v družině
 • Sledujeme zimní přírodu – krmíme ptáčky, vyrábíme krmítka
 • Blešák – prodej, výměna a koupě zboží všeho druhu. Projekt zaměřujeme na finanční gramotnost
 • Podle počasí bobujeme, hrajeme si na sněhu – Sněhový sochař – stavby ze sněhu
 • Den Sv. Valentýna – výroba dárků a přáníček
 • Míčové a sportovní hry v tělocvičně

Březen

 • Měsíc knihy – návštěva knihovny. Seznamujeme se s autory a ilustrátory dětských knih
 • Ponožkový den – Downův syndrom – beseda, kreslení
 • Vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě
 • Připravujeme se na Velikonoce – kreslíme různými technikami
 •  Kuličkiáda, školka s míčem a se švihadly

Duben

 • Dopravní hřiště – učíme se rozpoznávat základní dopravní značení. Bezpečnost při jízdě na kole, koloběžce.
 • Dokončujeme přípravy Velikonoc – tvoříme zajíčky, slepičky, kuřátka. Povídáme si o velikonočních zvycích, tradicích a obyčejích.
 • Den Země – Eco program v Muzeu Tatra Kopřivnice
 •  Cestujeme vláčkem – dopravní prostředky
 • Tradiční jarní hry – skákání panáka, přes gumu, malování křídami

Květen

 • Medové dny  - sbíráme pampelišky, vaříme med
 • Den matek – vyrábíme dárky pro maminky
 • Soutěžíme v míčových hrách – vybíjená, fotbal, přehazovaná – turnaj
 • Vycházky do přírody, poznávání stromů, květin, hry v přírodě
 • Pohádkový les – sportovní odpoledne plné her, plnění úkolů

Červen

 • Den Dětínetradiční odpoledne na hřišti
 • Ukončení projektu ve sběru papíru – vyhodnocení
 •  VANAIVAN – hry a soutěže pro děti
 •  Závěrečná akce s rodiči – malování na obličej,  airbrush, opékání párků
 • Povídáme si o tom, co chceme dělat o prázdninách
 • Reflexe celého školního roku, rozloučení