Aktuality školní družiny


Vycházka - Bílá hora

V pondělí 22. května vyrazily děti školní družiny v rámci aktivit na odpolední výlet. Cestou lesem na Bílou horu si děti zahrály „bojovku“. Hra je velmi bavila a tak někteří ani nepostřehli stoupání k rozhledně. Po krátkém odpočinku jsme se vydali přes Váňův kámen zpět ke škole. Cestou jsme vyplašili i srnku, která se objevila v naší těsné blízkosti. V družince na všechny vytrvalce čekal diplom za zdolání vrcholu.

Děti prvního a čtvrtého oddělení si v lese pod Bílou horou postavily nádherné domečky pro lesní skřítky.

/ foto v galerii/

----------------------------------------------------------------------------------------

Oslavy Dne země

Také  děti ze školní družiny si ve středu 26.dubna připomenuly Mezinárodní den Země. Protože nám počasí moc nepřálo, naše akce se uskutečnila v hale školy. Úkolem dětí bylo ve skupinkách splnit úkoly z jednotlivých stanovišť a nasbírat tak co nejvíce bodů. Soutěžilo se např. v poznávání stop zvířat, určení toho co nepatří do kompostu, třídění odpadů do kontejnerů. Taky jsme se potýkali se záludnými otázkami  jak dlouho se rozkládá v přírodě plastová lahev, plechovka, dětská plena atd. Dětem se tato akce moc líbila a v pátek se dozvěděli o tom, kdo získal nejvíce bodů a získal tak i  drobnou odměnu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ponožkový den

První jarní den nesouvisí  jen s počátkem jara. Ten den se také slaví Světový den Downova syndromu. Nemocní trpící Downovým syndromem mají nadbytečný chromozom 21, zdraví lidé mají tento chromozom totiž jen 2x, nemocní dokonce 3x. A jak se takový den slaví? Stačí si navléknout  odlišný pár ponožek. Právě ponožky otočené patami k sobě symbolizují příčinu tohoto onemocnění: poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

Proto jsme si i my právě v tento den oblékli NA KAŽDOU NOŽKU JINOU PONOŽKU. Vysvětlili jsme si, proč  právě  dneska je tento „zvláštní“den. Podívali jsme se na dokument o Míše, která tuto nemoc má. Dokument nesl název: Downův syndrom – Dejte nám šanci. Po promítání následovala diskuze mezi dětmi, čím se Míša odlišuje od ostatních. Poté jsme si vyrobili vlastní ponožky.

/foto v galerii/

------------------------------------------------------------------------------------------

Emongo

V pondělí 20. 3. nás navštívila africká hudební a taneční skupina Emongo z Konga. Přímo od domorodých obyvatel jsme se dozvěděli hodně zajímavostí o školství, zdravotnictví, kultuře a přírodě Konga. Překvapilo nás, že si v této zemi musí lidé za vzdělání a lékařskou péči platit. My bereme všechno jako samozřejmost a hodně z nás si uvědomilo, že si asi málo vážíme všech vymožeností , které u nás máme. Žáci i paní vychovatelky se ponořili do zvuků hudby afrických bubnů a vyzkoušeli si africké domorodé tance.  Na závěr si děti mohly zakoupit drobný suvenýr, např. korálky, náramek, dřevěného slona či žirafu.   

/foto v galerii/

--------------------------------------------------------------------------------------------

Družina má talent

V pondělí 13. března se uskutečnila v naší družince akce s názvem "Družina má talent". Za skvělé atmosféry nám děti předvedly svá taneční i pěvecká vystoupení.  Porota měla těžký úkol, vyhodnotit ty nejlepší. A jak to tedy dopadlo? Na 1. místě se umístila Agátka Březinová s písničkou Hádej. Musíme, ale pochválit všechny učinkující, byli moc šikovní. A kdo se snaží, vždy je odměněn. Tady potleskem,úsměvem a dárkem. Kéž by se takových snaživých dětí přihlásilo příští rok více.

/foto v galerii/

-----------------------------------------------------------------------------------------

Krmítka

Vláda paní Zimy ještě nekončí, a proto jsme se v naší družině pustili do výroby krmítek pro přezimující ptáky. O ptáčcích jsme si pak také vyprávěli, rozlišili jsme, kteří z ptáků u nás v těchto měsících zůstávají, kteří odlétají do teplých krajin, a také jsme se dozvěděli, že někteří ptáci ze severu k nám dokonce přilétají zimovat. Naše činnost se promítla i do výtvarných prací. Malovali jsme ptáčky na krmítku a dle fantazie i šablonek je vybarvovali.

Krmítka si děti odnesly domů a ozdobily jimi svou zahrádku, balkón i venkovní parapet.

/foto v galerii/