Žáci se SVP


Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní

Mgr. Pavla Honusová

email: honusovap@zsemzat.cz

tel.: 556 812 166 (sekretariát školy)

konzultace: dle osobní, telefonické nebo e-mailové dohody