SRPŠ


       

Výbor SRPŠ:

 

Předseda:                 Ing. Radek Březina

1. místopředseda:     Mgr. Pavla Žáčková

Hospodářka:              Marie Skřivánková

Jednatelka:                Bc. Věra Tkáčová

 

Revizní komise:

 

Předseda:                  Martina Brugerová

Člen:                          Eva Bartoňová

Člen:                          Nikola Holáňová


Hlavním posláním Spolku rodičů a přátel Základní školy Emila Zátopka, Kopřivnice (SRPŠ) je dobrovolná činnost, komunikace a spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí se zástupci školy. Hlavními činnostmi jsou:

  1. Pomoc škole dobrovolnou činností svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.
  2. Prosazování oprávněných zájmů žáků školy a jejich zákonných zástupců.
  3. Předkládání námětů, připomínek a stížností rodičů a pomoc při jejich vyřizování.