Poznávací zájezd do Anglie


Ve dnech 19. 3. 2023 – 24. 3. 2023 naše škola zorganizovala studijně – poznávací zájezd do Londýna a jižní Anglie, kterého se zúčastnilo 45 žáků 7. – 9. tříd.

Neděli jsme strávili cestováním. Čekala nás dlouhá cesta do francouzského města Calais, odkud jsme se přepravili trajektem přes kanál La Manche do anglického Doveru a dále pokračovali do Londýna.

V pondělí, v ranních hodinách, jsme se svezli londýnským metrem přímo do centra a pěšky pokračovali kolem míst, která se nejvíce zapsala do historie města. Procházeli jsme kolem Houses of Parliament, Big Ben, Statue of Winston Churchill, 10 Downing Street, vládní třídy Whitehall, parkem St.  James's až k Buckinghamskému paláci. Následovalo náměstí Trafalgar Square, rušné Piccadilly Circus a jedinečná čínská čtvrť Soho-China Town. V odpoledních hodinách nás čekala návštěva muzea voskových figurín Madamme Tussauds. Naše celodenní putování jsme ukončili muzeem Sherlocka Holmese a nákupy suvenýrů. Unavení, přesto natěšení na naše anglické rodiny, jsme se večer autobusem přesunuli do západní části Londýna, odkud si nás hostitelské rodiny odvezly domů.

Druhý den v Anglii jsme zavítali do přímořského města Brighton, které nás okouzlilo nekonečnými kamennými plážemi, slavným Brighton Pier a atypickým zámkem Royal Pavillion. Cestou jsme obdivovali nádherné křídové útesy a pěší procházkou, která vedla přes pašeráckou stezku, jsme se prošli až k moři, kde jsme si nasbírali pár mušlí.

Následující den nás čekal výlet do města Oxford. Počasí nám ten den přálo a moc jsme se těšili na místního anglického průvodce, který nám nadšeně popisoval historii univerzitního města, provedl nás zajímavými místy a také přidal vtipné historky. 

Děti byly nadšené nejen z toho, že rozuměly téměř celému výkladu, ale také tím, že byly schopné reagovat na jeho dotazy.

Naše putování Anglií jsme zakončili opět v hlavním městě Spojeného království, Londýně. Z výškové budovy The Garden at 120 se nám naskytl úchvatný výhled na město, a z ptačí perspektivy jsme obdivovali výškové budovy v blízkém okolí. Následovala procházka kolem Tower of London, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je domovem korunovačních klenotů. Prošli jsme se po slavném Tower Bridge, kde nás míjely červené autobusy a pokračovali jsme dále kolem křižníku Belfast, St. Paul's Cathedral, Millenium Bridge a nasáli atmosféru shakespearovského divadla The Globe. Následně jsme se plavili po řece Temži kolem Isle of Dogs až k známému Greenwich, kde se nalézá královská observatoř a prochází tudy nultý poledník. Tady se všichni s Londýnem a Anglií rozloučili, nasedli do autobusu, a zamířili zpět do Doveru na trajekt a frrr domů.

Zájezd se dětem moc líbil, seznámily se s odlišnou kulturou, zvyky a místními obyvateli. Měly možnost si popovídat s rodinami a prohloubit své jazykové dovednosti. Nasály atmosféru rušného velkoměsta, ochutnaly místní speciality a v nekonečných kolonách porovnávaly odlišnosti, které se jim během zájezdu naskytly. Co nás všechny překvapilo, bylo citlivé propojení historických částí s moderními stavbami. Prostě, byl to zážitek.

Tak zase někdy na shledanou, Anglie!

Galerie

Poznávací zájezd do AngliePoznávací zájezd do AngliePoznávací zájezd do AngliePoznávací zájezd do AngliePoznávací zájezd do AngliePoznávací zájezd do Anglie