Školní psycholog


Mgr. Petr Bilský

Naše základní škola nabízí podpůrnou péči školního psychologa. Je součástí poradenského týmu školy - výchovný poradce, metodik prevence a pedagog , jež má na starosti speciální vzdělávací potřeby integrovaných dětí. Úzce spolupracuje s kýmkoli, kdo vyhodnotí, že je péče psychologa žádoucí a může proces vzdělávání žáků usnadnit či přispět ke zklidnění problémové situace.

Dá se říci, že funguje jako jakýsi mediátor vztahů. Primárně pracuje s dětmi, ať už individuálně (poradenství či krátkodobější terapie) nebo skupinově (preventivní programy bojující s nežádoucími jevy - šikana, rasismus, kyberšikana, výchovně  - vzdělávací programy vedoucí ke stmelování kolektivu).

Pomocnou ruku však nabízí rovněž rodičům a pedagogům, kteří řeší zvláštnosti v chování či prospěchu dětí a mají zájem na tom, aby se situace zlepšila. Pokud je žádoucí i spolupráce s jinými orgány či zainteresovanými lidmi, je jí psycholog nakloněn. Většinou je taková spolupráce žádoucí a mnohem efektivnější.

Požádat o pomoc není projevem slabosti či neschopnosti, naopak projevem vnitřní síly a starostlivosti......


 

Informace o činnosti školního psychologa: 

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem.

Obsah konzultací je důvěrný, bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace poskytovány nikomu dalšímu. Výjimku tvoří situace či případy, které podléhají oznamovací povinnosti školního psychologa.

Skupinové aktivity školního psychologa jsou podmíněny tzv. informovaným souhlasem, který rodiče podepisují při nástupu dítěte do školy (preventivním programy a výchovně-vzdělávací programy). Pro individuální, systematickou, dlouhodobou práci je nezbytný individuální informovaný souhlas, v rámci kterého si psycholog s dítětem a zákonným zástupcem vymezuje obsah a formu spolupráce a rovněž společné cíle.


Kontakt:

Tel. 732 279 215

Email: petr.bilsky@zsemzat.cz

             psychologpb@seznam.cz

Osobně: pracovna v prvním poschodí vpravo, dveře číslo 24.

Kdy se na mě můžete obrátit: 

Z důvodů aktivit ve třídách i pracovních aktivit mimo budovu školy prosím rodiče o domluvení konzultace předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Konzultaci je možné si po předchozí domluvě sjednat i mimo uvedené hodiny.

Pátek:                  7:30 - 13:30     


Nabídka služeb školního psychologa pro rodiče a zákonné zástupce žáků:

 • problémy dětí s učením či prospěchem
 • nepřijetí dítěte v kolektivu třídy, šikana, konflikty se spolužáky
 • problematická integrace žáka se zvláštními potřebami
 • konflikty dítěte s pedagogy
 • náhlá změna a zvláštnosti v chování dítěte
 • máte podezření, že se Vaše dítě něčím trápí a o své situaci s vámi nehovoří
 • rizikové formy chování (záškoláctví, lhaní, krádeže, apod.)
 • rodinné konflikty, řešení sourozeneckých vztahů
 • potíže při výchově dětí
 • "porozvodové" pootíže, smrt blízkého člověka....
 • kariérové poradenství pro žáky 9.tříd

Nabídka služeb školního psychologa pro žáky:

Určitě se na mě neváhej obrátit, pokud:

 • ti nejde učení a máš potíže při učení, nevíš si rady s domácí přípravou 
 • tě trápí něco, co se děje ve třídě mezi tebou a spolužáky, necítíš se mezi spolužáky dobře
 • víš o trápení spolužáka, kterému se nedostává potřebné pomoci
 • si nevíš rady s trémou a strachem ze zkoušení nebo se něčeho bojíš a chceš si o tom popovídat, ale nevíš s kým
 • tě trápí nějaký problém doma, s kamarády, s učiteli nebo s někým jiným a potřebuješ si o něm promluvit
 • nevíš, jakou střední školu si zvolit
 • si potřebuješ jen něco ujasnit, v něčem se lépe vyznat

Jak mě můžeš kontaktovat:

osobně: moje pracovna se nachází v hlavní budově  v 1. patře, vpravo (dveře č.24).

mailem: petr.bilsky@zsemzat.cz

                 psychologpb@seznam.cz

Psycholog je vázán mlčenlivostí. Není tedy možné se o zjištěných skutečnostech s kýmkoli bavit, ani s rodiči, ani s učiteli, ani s vedením školy. Jedinou vyjímku tvoří život či morálku ohrožující situace, které má psycholog povinnost ze zákona hlásit (oznamovací povinnost).