Dokumenty


V interaktivní tabulce níže snadno naleznete dokumenty, které hledáte.

Formuláře ke stažení

Informovaný souhlas s prací školního psychologa
Přihláška ke stravování
Žádost o uvolnění z vyučování / předmětu (individuální vzdělávání)
Přihláška do přípravné třídy
Zápisní lístek do školní družiny
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Oznámení o uvolnění žáka ze školy

Základní dokumenty

Školní řád
Školní řád pro přípravnou třídu
ŠVP "Spolu za poznáním"
ŠVP "Už se těším do školy" - přípravná třída
Digitalizace 2
Digitalizace 1
Školní poradenské pracoviště
Vnitřní řád školní jídelny
Výsledky zápisu pro rok 24/25

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021 - 2022
Výroční zpráva 2022 - 2023

GDPR

Hlášení incidentu
Uplatňování práv
Ochrana osobních údajů
Oprávněné zájmy - Testy proporcionality
Ochrana oznamovatelů

Ostatní

Denní režim a rozvrh hodin v přípravné třídě
Protokol o kontrole inspekce 2024
inspekční zpráva 2024