Školní parlament


Mgr. Vendula Komárková

Součástí školy je také žákovský parlament. Schází se pravidelně každé čtvrtletí nebo dle potřeby jak ze strany žáků, tak i učitelů. Parlament podporuje nejen komunikaci mezi žáky, ale následně také s učiteli a případně i s panem ředitelem, který se některých schůzek účastní.

Z každé třídy 2. stupně jsou vybraní 2 - 4 zástupci, kteří se nebojí komunikovat a chtějí přispět ke zkvalitnění prostředí, výuky i klimatu školy. Společně se snažíme předcházet negativním jevům, jako je šikana, kyberšikana, ničení majetku školy apod. Z každé schůzky je vytvořen zápis, se kterým žáci samosprávy seznámí spolužáky ve svých třídách a koordinátor školního parlamentu pana ředitele, pokud se schůzky sám nezúčastnil.

Ve školním roce 2019/2020 jsou zvolenými žáky:

6. A - Lucie Šenkeříková, Kristýna Strnadelová

6. B - Natálie Bartoňová, David Tobola

6. C - David Vystrčil, Nikola Mačejná

7. A - Jakub Holub, Kristýna Mentelová

7. B - Karel Červenka, Lukáš Kyjaňa, Matěj Kurec, Adam Krejčí

7. C - Natálie Jalůvková, Jan Vít, Jan Jeřábek, Nicol Žáčková

8. A - Nela Šmýtová, Stanislav Pustějovský, Petra Benišová

8. B - Tomáš Kaňak, Sofie Bortlíková

8. C - Alice Najzarová, Maxim Bittner

9. A - Tereza Dubová, Tomáš Volný

9. B - Valerie Jamnická, Julie Pindurová

9. C - Viviana Švrčková, Tereza Vazdová

  

Na první schůzce konané 3. 10. 2019 se projednávalo:

 1. Ničení školního majetku a hledání řešení, jak tomu předcházet (případně jak najít pachatele)

 2. Nové internetové stránky školy (podněty ze strany žáků, co by nemělo na novém webu chybět).

 3. Schránka důvěry (upozornění na její existenci a na existenci celého školního poradenského pracoviště)