O nás


ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice
ul. Pionýrská 791, Kopřivnice 742 21

Zřizovatel: 

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice
Telefon: (+420) 556 879 411
E-mail
posta@koprivnice.cz
 

 

O naší škole:

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni otvíráme zpravidla po dvou třídách v ročníku, na druhém stupni po třech. Kapacita školy činí 650 žáků. Naše škola zahájila provoz 1. 9. 1958. V roce 1995 získala čestný název Základní škola Emila Zátopka a od školního roku 2003/04 statut pro rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na házenou. Součástí školy je velká sportovní hala s veškerým zázemím pro sportovní vyžití. V rámci rekonstrukce školního hřiště byl vybudován víceúčelový sportovní areál s tartanovým povrchem, který je v odpoledních hodinách volně přístupný veřejnosti.

Od školního roku 2007/2008 probíhá vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Spolu za poznáním“. Vedeme děti k všestrannému rozvíjení schopností a podporujeme je v jejich zájmech.

Snažíme se vytvářet příjemné, podněcující prostředí pro žáky, rodiče a učitele, kde existuje vzájemná důvěra a respekt. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v místo, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Chceme, aby naši žáci získali znalosti, dovednosti a postoje, které jim pomohou orientovat se ve světě a být zodpovědnými za své činy; aby byli schopni celoživotně se vzdělávat a se vzájemným respektem spolupracovat a komunikovat s lidmi.

 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Rosinský

tel.: +420 556 812 166 (kancelář)
e-mail:
 pavel.rosinsky@zsemzat.cz 


Statutární zástupce ředitele školy:
 Mgr. Karla Bukovská, karla.bukovska@zsemzat.cz

  

Školní psycholog: Mgr. Petr Bilský, petr.bilsky@zsemzat.cz

Výchovný poradce: Mgr. Vendula Komárková, vendula.komarkova@zsemzat.cz

Výchovný poradce pro žáky se SVP: Mgr. Pavla Honusová, pavla.honusova@zsemzat.cz

Metodik prevence: Mgr. Naděžda Vištejnová, nadezda.vistejnova@zsemzat.cz

ICT koordinátor: Mgr. Filip Bordovský, filip.bordovsky@zsemzat.cz


Přípravná třída:

Mgr. Lucie Gembčíková, lucie.gembcikova@zsemzat.cz


1. stupeň:

I. A      Mgr. Renata Šimonová, renata.simonova@zsemzat.cz       

I. B      Mgr. Klára Rašková, klara.raskova@zsemzat.cz

II. A     Mgr. Irena Kašubová, irena.kasubova@zsemzat.cz

II. B     Mgr. Gabriela Vrábelová, gabriela.vrabelova@zsemzat.cz

III. A    Mgr. Pavla Honusová, pavla.honusova@zsemzat.czc

III. B    Mgr. Daniela Purdeková, daniela.purdekova@zsemzat.cz

IV. A    Mgr. Ivana Kladivová, ivana.kladivová@zsemzat.cz

IV. B    Mgr. Ivana Rašková, ivana.raskova@zsemzat.cz    

V. A     Mgr. Břetislav Holub, bretislav.holub@zsemzat.cz 

V. B     Mgr. Jarmila Gilarová, jarmila.gilarova@zsemzat.cz   

 

2. stupeň:

VI. A    Mgr. Šárka Dostálová, sarka.dostalova@zsemzat.cz

VI. B    Mgr. Hana Veselková, hana.veselkova@zsemzat.cz

VI. C    Mgr. Kateřina Pastyříková, katerina.pastyrikova@zsemzat.cz

VII. A    Mgr. Eva Nedjalková, eva.nedjalkova@zsemzat.cz   

VII. B    Mgr. Monika Kellerová, monika.kellerova@zsemzat.cz 

VII. C    Šárka Jurečková, sarka.jureckova@zsemzat.cz

VIII. A   Mgr. Alžběta Hezká, alzbeta.hezka@zsemzat.cz 

VIII. B   Mgr. Kateřina Fedorová, katerina.fedorova@zsemzat.cz       

VIII. C   Mgr. Denisa Svobodová, denisa.svobodova@zsemzat.cz

IX. A     Mgr. Filip Bordovský, filip.bordovsky@zsemzat.cz    

IX. B     Mgr. Iva Kubátková, iva.kubatkova@zsemzat.cz

IX. C     Mgr. Vendula Komárková, vendula.komarkova@zsemzat.cz

 

Netřídní učitelé:

Miroslav Bartoň, miroslav.barton@zsemzat.cz

Ing. Dobromila Kloudová, dobromila.kloudova@zsemzat.cz

Mgr. Karen Kostelníková, karen.kostelnikova@zsemzat.cz

Mgr. Marie Kubáňová, marie.kubanova@zsemzat.cz  

Mgr. Jana Němcová, jana.nemcova@zsemzat.cz

Mgr. Šárka Prokopová, sarka.prokopova@zsemzat.cz

Mgr. Miloš Šlapal, milos.slapal@zsemzat.cz

Ing. Gabriela Štěpánová, gabriela.stepanova@zsemzat.cz

Mgr. Naděžda Vištejnová, nadezda.vistejnova@zsemzat.cz  

Mgr. Kateřina Zamišková, katerina.zamiskova@zsemzat.cz


Asistenti pedagoga:

Marcela Baronová, marcela.baronova@zsemzat.cz

Kateřina Borovská, katerina.borovska@zsemzat.cz

Mgr. Marie Hruškovská, marie.hruskovska@zsemzat.cz

Pavla Chlebková, pavla.chlebkova@zsemzat.cz

Zdeňka Konvičková, zdenka.konvickova@zsemzat.cz

Lenka Kroupová, lenka.kroupova@zsemzat.cz

Adam Matula, adam.matula@zsemzat.cz

Ing. Gabriela Štěpánová, gabriela.stepanova@zsemzat.cz


Školní asistent:

Pavla Chlebková, pavla.chlebkova@zsemzat.cz

 

Školní družina:

Hana Michalcová - vedoucí ŠD, 605 370 590, hana.michalcova@zsemzat.cz

Kateřina Borovská, katerina.borovska@zsemzat.cz

Zuzana Kovaláková, zuzana.kovalakova@zsemzat.cz

Hana Zátopková, hana.zatopkova@zsemzat.cz

 

Správní zaměstnanci:

Monika Bělíková – ekonom, účetní

Zuzana Obrátilová – sekretářka

Jaromír Petřek – školník

Vladimír Vištejn – vedoucí školní výdejny

Jiří Gřes – správce sportovní haly

Miroslav Bartoň, Jaromír Petřek – správci školního hřiště