Čtenářský klub


Název projektu:  Šablony na ZŠ Emila Zátopka II

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011543

Zuzana Obrátilová

Mgr. Klára Rašková

V klubu chceme dětem čas strávený nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu, nenásilné poučení. Řada z dětí, které do klubu chodí, se čtení bojí, protože v něm v běžné třídě příliš nevynikají. V bezpečném prostředí klubu, kde nikdo neznámkuje jejich výkon, dostávají kluci a holky možnost si knížky prohlížet, polehoučku je číst nebo poslouchat předčítání …

 Klub je postaven na třech pilířích:

-  děti si přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení, cca 10 až 20 minut dle úrovně čtenářů);

-  doporučují si knihy navzájem (součástí každého klubu je rozhovor o domácí četbě, případně o četbě v rámci klubu);

-  odcházejí s knihou domů (tj. půjčí si ji z klubové knihovničky, případně pokračují v rozečtené knize).