Aktuality

Opět obědy
26. 05. 2021

Opět obědy

Prosíme všechny strávníky, aby si navolili opětovně obědy na měsíc červen. Děkujeme za pochopení.

Provoz školy od 24. května
20. 05. 2021

Provoz školy od 24. května

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

Homogenita tříd a skupin není povinná.

Testování 1x týdně – vždy v pondělí.

Nadále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest.

Provoz školy od 17. května
12. 05. 2021

Provoz školy od 17. května

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

- na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací 

- v Moravskoslezském kraji pokračuje rotace tříd 2. stupně

- na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin

- žáci 1. stupně se budou testovat 1x týdně a to vždy v pondělí

Ve školních družinách a školních klubech na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. 

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol. 

Organizace odchodu žáků 1. stupně:

                   konec výuky

1. A B        11:30

2. A B        11:40 (12:15)

3. A B        12:20

4. A B        12:25

5. A B        12:35

Informace pro žáky 2. stupně
06. 05. 2021

Informace pro žáky 2. stupně

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Na základních školách se umožňuje přítomnost žáků druhého stupně

Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni antigenními testy z kraje nosu - vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

1. týden  10. – 14. 5. 2021 - 6. A, B, C  7. A, B, C prezenčně (ve škole), ostatní ročníky distančně.

2. týden 17. – 21. 5. 2021 - 8. A, B, C  9. A, B, C  prezenčně, ostatní ročníky distančně.

Organizace příchodu a odchodu žáků na naší škole:

                        příchod:                                                konec výuky:

-------------------------------------------------------------------------------------

6. A  (8. A)         7:40 – 8:00                                         13:10

6. B  (8. B)          7:40 - 8:00                                         13:10

6. C  (8. C)         7:40 - 8:00                                         13:20

7. A  (9. A)          7:40 – 8:00                                        13:20

7. B  (9. B)          7:40 – 8:00                                         13:30

7. C  (9. C)         7:40 – 8:00                                         13:30

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti uvnitř. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Odpolední vyučování je zrušeno.

Výsledky zápisu do 1. tříd * aktualizováno 29.4.
28. 04. 2021

Výsledky zápisu do 1. tříd * aktualizováno 29.4.

Ředitel ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2021/2022.

Seznam přijatých žáků v přiloženém dokumentu.

Výsledky zápisu do 1. tříd (pdf)

Postup školy při odmítnutí povinného testování
09. 04. 2021

Postup školy při odmítnutí povinného testování

Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou. Škola postupuje dle pokynů ministerstva. Pokud rodiče nesouhlasí s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, zde jsou odkazy na informace a informační linky na příslušné orgány (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde by měli pracovat vyškolení odborníci, kteří dotazy rodičů zodpoví.

Není povinností školy obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach/

Co se stane, když rodič dítě do školy nepošle.

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, pokud rodiče doručí do školy vyplněnou a podepsanou žádost (stahujte zde). Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Výuka od 12. 4. 2021 (aktualizováno 9. 4. 2021)
07. 04. 2021

Výuka od 12. 4. 2021 (aktualizováno 9. 4. 2021)

Od pondělí 12. dubna je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. 

Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni antigenními testy z kraje nosu. A to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testování - informace pro žáky

Testování - informace pro rodiče

Testování - diagram

Singclean - návod k použití

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

1. týden  12. – 16. 4. 2021 - 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A – prezenčně (ve škole), ostatní ročníky distančně.

2. týden 19. – 23. 4. 2021 - 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B – prezenčně, ostatní ročníky distančně.

Organizace příchodu a odchodu žáků na naší škole:

                        příchod:                                                konec výuky:

-------------------------------------------------------------------------------------

1. A  (1. B)         7:40 - 7:50                                       11:15

2. A  (3. B)        7:50 - 8:00                                       11:45

3. A  (2. B)        7:40 - 7:50                                        11:30

4. A  (4. B)        8:00 – 8:10                                       12:00

5. A  (5. B)        8:10 – 8:20                                       12:15

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Provoz ranní i odpolední školní družiny pro 1. až 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách.

Pro ostatní žáky včetně 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti (11:00 - 13:00).

Ostatní si mohou stravu odebrat od 11 do 13 hodin výdejním okénkem u vchodu od sportovní haly ZŠ E. Zátopka. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je nutné, aby si stravu opět znovu navolili.

Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do prvních tříd
24. 03. 2021

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče prvňáčků.

V termínu od 15. do 22. dubna 2021 se uskuteční zápis do 1. tříd na naší ZŠ E. Zátopka Kopřivnice prostřednictvím registrace v programu Bakaláři (banner umístěn na úvodní webové stránce).

Je možné využít i předzápisu, který bude spuštěn již 1.4.2021 a to formou elektronické přihlášky na výše uvedeném  banneru.

Je zapotřebí vyplnit „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, popřípadě „Žádost o odklad školní docházky“ - v tom případě je třeba předat i doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a zprávu lékaře.

Pokyny k předání viz příloha Informace k organizaci zápisů.

Dodání se může uskutečnit dle pokynů MŠMT (viz příloha Informace k organizaci zápisů).

V případě osobního doručení se dostavte od 15. 4. do 22. 4. 2021 v tyto úřední dny a hodiny:

Po, St, Pá:  9.00 - 11.00 hod.

Út, Čt: 15.00 – 17.00 hod.

V uvedených termínech mohou podat žádost rodiče, kteří nemají přístup k internetu (případně nemají možnost formulář vytisknout).

Mgr. Jan Mužík

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Rodiče nově nastupujících žáků do školy (1. třída), kteří chtějí stravovat své děti ve školní jídelně od nového školního roku 2021/2022, je mohou již teď přihlásit ve školní jídelně ZŠ 17. listopadu (v září se vyhnou čekání ve frontě). Je nutné s sebou vzít číslo svého účtu.

Přihláška ke stravování viz příloha

Znovu obědy
02. 03. 2021

Znovu obědy

Z technických důvodů byla všem žákům 2. 3. ve 13:30 zrušena navolená jídla. Prosíme rodiče a žáky o opětovné zadání a občasnou kontrolu. Děkujeme za pochopení. 

Školní jídelna vaří
01. 03. 2021

Školní jídelna vaří

Od 2. 3. 2021 bude až do odvolání (mimo jarních prázdnin) pro žáky školy v provozu výdejové okénko v době od 12:30 do 13:30. Obědy je nutno opět znovu navolit.