Modernizace učebny chemie, dílen, přírodopisu


Modernizace učebny chemie

Název projektu: Modernizace učebny chemie

Registrační číslo projektu:

CZ.1.10/2.1.00/30.01642

Obsah projektu:

Cílem projektu bylo vybudovat novou učebnu fyzikálně chemické laboratoře, která bude plnit funkci učebny fyziky a chemie. Realizací projektu jsou podpořeny nové trendy ve výuce přírodních věd a moderní přístupy. Modernizace učebny pomáhá zpestřit a oživit výuku chemie, přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti školy, ale i k lepší připravenosti žáků na další odborné vzdělávání na středních školách.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivitou projektu je modernizace staré učebny chemie a její přeměna na moderní prostor pro výuku chemie s podporou digitálních technologií a vybavení učebny novými moderními učebními pomůckami k výuce přírodních věd.

Harmonogram projektu:

Začátek fyzické realizace:                            23. 3. 2015

Konec fyzické realizace:                               30. 9. 2015

Ukončení projektu:                                        30. 9. 2015

Doba udržitelnosti:                                        5 let

Rozpočet projektu:

Kč 1 957 280,--

85 % způsobilých výdajů pokryla dotace z ROP Moravskoslezsko a zbytek uhradil zřizovatel školy, město Kopřivnice.

Cíle projektu:

  • zvýšení odborných kompetencí žáků II. stupně základní školy,
  • zlepšení podmínek a výsledků v oblasti přírodních věd (zejména v předmětech chemie a fyziky),
  • zapojení nových forem výuky s využitím moderních učebních pomůcek zaměřené na propojení teoretických znalostí s praktikou.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

 

Modernizace dílen

Název projektu: Modernizované dílny

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1129

Cíl projektu: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ

 

V rámci projektu byly zakoupeny nové pracovní stoly pro žáky a ruční nářadí.