Aktuality

Výuka od 1. 3. 2021
27. 02. 2021

Výuka od 1. 3. 2021

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci přistoupila vláda k přísnějším opatřením.

Od pondělí 1. 3. 2021 dochází k dočasnému uzavření všech škol a školských zařízení, a to minimálně do neděle 21. 3. 2021.

Po tuto dobu přechází na distanční způsob vzdělávání také žáci 1. a 2. ročníků.

Školní družina nebude po dobu této uzávěry v provozu. Školní jídelna bude fungovat přes výdejové okno.

Zápis do 1. tříd 2021/2022
26. 02. 2021

Zápis do 1. tříd 2021/2022

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro letošní školní rok bylo stanoveno datum zápisu 15. 4. 2021.

Předzápis na naši školu však bude možný v  termínu od 1. 4. – 15. 4. 2021, a to formou elektronické přihlášky, kterou najdete na našem webu – odkaz Zápis (prozatím není aktivní).

Podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách školy.

 

Vysvědčení
25. 01. 2021

Vysvědčení

Informace k vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Vážení rodiče a žáci.
Hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku bude zpřístupněno od středy 27. 1. 2021 v programu Bakalář v záložce pololetní klasifikace.
Výpis vysvědčení bude žákům předán ihned po zahájení prezenční výuky. 
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021. 
Pravidla online výuky
13. 01. 2021

Pravidla online výuky

Pravidla on-line distanční výuky

1.       Žáci jsou povinni si před začátkem on-line hodiny nachystat potřebné pomůcky na výuku daného předmětu (učebnice, sešity, pracovní sešity, psací potřeby atd.).

2.       Připojují se alespoň 2-3 min. před plánovanou hodinou.

3.       Jsou připraveni na výuku tak, aby po dohodě s učitelem mohli sdílet kameru.

4.       V úvodu hodiny je vhodné se navzájem pozdravit a ujistit, že se slyšíme. Mikrofon nadále žáci používají dle požadavků vyučujícího.

5.       Na začátku hodiny je provedena prezence žáků (nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem vyučujícímu nebo třídnímu učiteli).

6.       Žáci se připojují z místa, kde nebudou vyrušováni. Minimalizují ruchy v okolí.

7.       Komunikace v chatu může být pouze v souvislosti s výukou a její organizací.

8.       Je zakázáno nahrávat průběh on-line výuky, žáci nepořizují žádné digitální záznamy (video, audio).

9.       Nevhodné chování žáků během distančního vzdělávání bude hodnoceno kázeňsky.

Zpráva ŠJ
05. 01. 2021

Zpráva ŠJ

Vedení školní jídelny upozorňuje strávníky, že od 11. ledna 2021 až do odvolání nebude možnost výběru ze dvou jídel. Těm, kteří mají navoleno jídlo č. 2, bude automaticky změněno na č. 1.

Výuka od 4. 1. 2021
28. 12. 2020

Výuka od 4. 1. 2021

Od pondělí 4. ledna je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Organizace příchodu a odchodu žáků na naší škole:

                   příchod:                                                konec výuky:

-------------------------------------------------------------------------------------

1. A            7:40 - 7:50                                                11:15

1. B            7:55 - 8:05                                                11:30

2. A            7:55 - 8:05                                               12:00

2. B            7:40 - 7:50                                                11:45

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Provoz ranní i odpolední školní družiny pro 1. a 2. ročníky bude probíhat v homogenních skupinách.

Pro ostatní žáky včetně 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti (11:00 - 13:00).

Ostatní si mohou stravu odebrat od 11 do 13 hodin výdejním okénkem u vchodu od sportovní haly ZŠ E. Zátopka. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je nutné, aby si stravu opět znovu navolili, jelikož byla po vstupu do 5. stupně všem žákům hromadně odhlášena.

Děkujeme za pochopení.

Informace
19. 12. 2020

Informace

Vážení rodiče, sdělujeme Vám snad poslední informace v roce 2O20:

1. Prospěch a průměry z jednotlivých předmětů jsou na Bakalářích.

2. Obědy nutno navolit znovu! Všem žákům byly zrušeny i na měsíc leden. Prosíme o opětovné navolení a kontrolu po 22. 12.

3. Sledujte prosím www stránky ZŠ ohledně nástupu dětí do školy v lednu 2021.

PF 2021
19. 12. 2020

PF 2021

Přejeme všem příjemně strávené vánoční svátky a co nejzdravější rok 2021.
Covidové opatření
15. 12. 2020

Covidové opatření

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro školy vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

Vratka
03. 12. 2020

Vratka

Z důvodu přerušení provozu družiny (epidemie Covid 19) převedeme platby za měsíc říjen (od 14. 10.) a měsíc listopad na následující období, tj. 1 - 6/2021. Rodičům, kteří mají zaplacenou družinu do konce školního roku 2020/2021, zašleme vratku 150,- Kč na účet.