Aktuality

Informace k obnovení výuky 1. stupně
12. 05. 2020

Informace k obnovení výuky 1. stupně

Od pondělí 25. května dojde k obnovení výuky pro žáky 1. - 5. ročníku. Výuka bude dobrovolná a podmínkou účasti žáka je vyplnění přihlášky do školní skupiny do 18. 5. 2020 a v den nástupu odevzdané podepsané čestné prohlášení. Veškeré informace přijdou zákonným zástupcům na e-mail a bakaláře.

Přihláška do školní skupiny

Čestné prohlášení

Výsledky zápisu do 1. tříd
11. 05. 2020

Výsledky zápisu do 1. tříd

Na naši školu bylo celkem doručeno 49 zápisových lístků, ze kterých bylo do 1. tříd přihlášeno 40 žáků, 6 dětí dostalo odklad povinné školní docházky a u zbývajících uchazečů ještě nebylo úředně rozhodnuto. Přehledně zpracované výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu.

Seznam uchazečů s výsledkem pro školní rok 2020/2021

Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníků
04. 05. 2020

Znovuotevření školy pro žáky 9. ročníků

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření v oblasti školství je možné zavést od pondělí 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků vzdělávací aktivity pro účely přípravy na přijímací zkoušky na SŠ. Naše škola vám nabízí dobrovolnou výuku matematiky a českého jazyka pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky a mají o tuto výuku zájem.
Výuka se bude konat pravidelně v pondělí, středu a pátek v dopoledních hodinách ve dvou blocích (M a ČJ) po hodině a půl. 

Podmínky pro účast:
1. Do čtvrtku 7.5.2020 do 14 hodin přihlásit žáka 9. ročníku prostřednictvím odpovědi v bakalářích nebo e-mailem na adresu: rosinskyp@zsemzat.cz.
2. Zájemci musí před nástupem do školy v pondělí 11. 5.  přinést zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
3. Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky na den a sáček na uložení použité roušky.

Bez splnění kterékoliv z podmínek nebude žákovi umožněn přístup do školy!

V průběhu výuky nebude v provozu školní jídelna.
Přesný počet skupin, složení skupin a rozvrh hodin bude upřesněn ve čtvrtek večer po zaregistrování přihlášek. Skupiny budou maximálně 15 členné a výuka bude vyhovovat požadavkům metodického pokynu MŠMT.
Prosíme o včasnou přihlášku žáků, po čtvrtečním termínu již nebude možnost zařazení žáka do výuky.

Dokumenty ke stažení:

Otevření sportovního hřiště ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice od   30. 4. 2020
30. 04. 2020

Otevření sportovního hřiště ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice od 30. 4. 2020

Od 30. 4. 2020 uložil zřizovatel Město Kopřivnice otevřít sportovní hřiště ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice pro širokou veřejnost. Dětské hřiště zůstane uzavřeno.

Otevírací doba:

PONDĚLÍ – PÁTEK                                        16:00 – 19:00 HOD.

SOBOTA, NEDĚLE A STÁTNÍ SVÁTKY       9:00 – 19:00

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Návštěvníci musí striktně dodržovat provozní pravidla. Při vstupu na sportovní hřiště přebírají plnou zodpovědnost za své chování, včetně případných postihů za nedodržování bezpečnostních a hygienických nařízení vlády ČR.

Provozní pravidla sportovního hřiště:

1.       Používání ochranných prostředků pro dýchací cesty (roušek, respirátorů apod.), které zabraňují šíření kapének. Výjimku tvoří venkovní sportoviště pro společně sportující skupiny osob, kdy tyto jsou odděleny fyzickou překážkou (síť, stěna, plot apod.) nebo vzdáleností nejméně 2 metry.

2.       Společně může sportovat maximálně deset osob, s výjimkou členů společné domácnosti. Při sportovních aktivitách zachovávají od jiných osob odstup nejméně 2 metry.

3.       Vnitřní prostory školy (šatny, umývárny, sprchy, WC apod.), ve kterých nemohou být splněny podmínky uvedené v prvních dvou bodech, nebudou využívány.

Za dodržování podmínek uvedených v prvních dvou bodech jsou plně odpovědni návštěvníci sportovního hřiště, nikoliv provozovatel.

Děkuji za pochopení stávající situace a důsledné dodržování provozních pravidel sportovního hřiště vycházejících z nařízení vlády ČR.

Mgr. Jan Mužík

 

Česko šije roušky
25. 03. 2020

Česko šije roušky

Naše škola se přidala k akci s názvem Česko šije roušky. A tak se kabinet prvního stupně na několik dní proměnil v šicí dílnu. Malou, ale výkonnou. Roušky mizely rychlostí blesku tam, kde bylo zapotřebí. Děkujeme všem kolegyním, které se zapojily.
Domácí výuka v době mimořádného opatření
13. 03. 2020

Domácí výuka v době mimořádného opatření

Nepřehlédněte

Vážení rodiče,

celá naše republika a naše školství rovněž musí řešit nelehkou situaci. Tento stav nebyl nikdy vyzkoušen a nikdo nás na něj nikdy nepřipravoval. Je jasné, že do škol se vrátíme my i naši žáci až po ukončení stavu nouze, který nyní vláda vyhlásila. Ten bude trvat 30 dnů (zatím).

Začínají se k vám dostávat nesmyslné informace o nepřiměřeném množství úkolů, o zkoušení žáků přes mobilní telefon apod. Tyto informace se naší ZŠ netýkají. Přesto by děti neměly cítit, že mají prázdniny, ale že školní povinnosti si musí plnit i v tomto mimořádném období.

Nechceme, abyste své ratolesti vyučovali, ale aby dítě mělo stále kontakt s učivem a určitou pravidelností učení. Nelamte si hlavu s výsledky, až začne opět školní výuka, bude vše v rámci časových možností doplněno a zopakováno. Vyzkoušejte si, jaké to je být chvíli učitelem. Ukažte, že máte na dítě vliv, a v případě potřeby mu práci na základě podkladů školy uložte a ujistěte se, že zadání rozumí.

Naši učitelé využívají pro zadávání úkolů prostředí programu Bakalář. Další možnosti (nabídky firem, které se zabývají výukovými materiály) a případnou zpětnou vazbu řešíme a bude postupně upřesňována. Kdo nemá přístup k počítači, může využít mobilní telefon. Večer nebo ráno před odchodem do práce zadejte dítěti něco z toho, co mu vyučující posílají, a po návratu domů zkontrolujte, případně zašlete zpětnou vazbu.

V případě problémů neváhejte a kontaktujte nás. Chodit do práce, zajistit děti doma a k tomu se věnovat učení s nimi není určitě pro ty z Vás, kterým na vzdělání Vašich potomků záleží, jednoduché. Věřím, že se nám společně podaří toto nelehké období překonat.

Mgr. Jan Mužík

Zemřela Dana Zátopková
13. 03. 2020

Zemřela Dana Zátopková

V pátek brzy ráno zemřela v Ústřední vojenské nemocnici jedna z nejvýraznějších postav českého sportu Dana Zátopková. Její životní osudy byly nerozlučně propojeny s nejslavnějším atletem 20. století Emilem Zátopkem.

„Naši rodiče si dali záležet, abychom se narodili časově úplně stejně, osud zařídil, abychom se zamilovali do sebe i do sportu.“ (Náš život pod pěti kruhy).

Naše škola měla tu čest mít stálé místo v jejím srdci. Dana Zátopková se 23. 9. 1996 účastnila slavnostního přejmenování naší školy na Základní školu Emila Zátopka. Každoročně za námi přijížděla do Kopřivnice, aby se v rámci Běhu Emila Zátopka zúčastnila štafetových závodů kopřivnických škol Zátopkova pětka a Zátopkova desítka. Přijížděla obětavě i v posledních letech, kdy už pro ni bylo veřejné vystupování velmi obtížné.

Dana Zátopková měla velice ráda, když děti sportovaly, a neváhala na jejich zdravou aktivitu přispívat i finančními dary. Moc ji potěšilo, když došlo k rekonstrukci našeho školního hřiště, a byla hrdá na sportovní úspěchy našich žáků. Bude nám velmi chybět.

Děkujeme, paní Dano.

Zemřela Dana ZátopkováZemřela Dana ZátopkováZemřela Dana ZátopkováZemřela Dana ZátopkováZemřela Dana Zátopková
Aktuální informace k mimořádnému opatření uzavření školy!
11. 03. 2020

Aktuální informace k mimořádnému opatření uzavření školy!

Nepřehlédněte

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se pro žáky ZŠ od středy 11. března uzavírají plošně všechny základní školy v ČR, a to až do odvolání. Současně bude uzavřena i školní jídelna.

Sledujte prosím také i nadále průběžně naše komunikační kanály, tj. aplikaci Bakaláři a webové stránky školy. O změnách v nastalé situaci Vás budeme informovat.

Další informace:

  • Rodiče dětí a žáků do 10 let mohou podat u svého zaměstnavatele žádost o tzv. ošetřovné (viz příloha - tiskopis potvrzuje výhradně škola).
  • Žákům budou zadávány úkoly a náměty pro domácí přípravu prostřednictvím webové aplikace Bakaláři.
  • Obědy ve školní jídelně byly všem strávníkům ZŠ automaticky odhlášeny.

 Dokumenty ke stažení: