Aktuality

 

Upozornění pro strávníky
17. 08. 2020

Upozornění pro strávníky

Složenky na měsíc září si můžete vyzvednout ve školní jídelně od 25. 8. do 31. 8. 2020 vždy od 9 do 11. 30 hodin. (Platí pouze pro rodiče platící složenkami).

Vstup pro výdej složenek je z parkoviště u haly ZŠ E. Zátopka.

 27. 8. je možné přihlásit ke stravování žáky 1. tříd a nově přicházející žáky v době od 9 do 10 hodin,  28. 8. od 10 do 11 h. a 1. 9. 2020 od 8 hodin.

První platba na měsíc září se platí hotově.

Organizace závěru školního roku 2019/2020
23. 06. 2020

Organizace závěru školního roku 2019/2020

Výuka v posledním týdnu bude probíhat dle následujícího harmonogramu:

Pondělí 29. června 2020:

1. stupeň - vyučování bude probíhat dle aktuálního rozvrhu školních skupin se stejným časem nástupu a ukončení

2. stupeň - vyučování zrušeno

Úterý 30. června 2020 - předávání vysvědčení

1. stupeň  8.00 - 9.00 hodin

2. stupeň 9.00 - 10.00 hodin

Pro žáky, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit platí povinnost mít řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.

Po předání vysvědčení žáci odejdou domů, do školní jídelny nebo školní družiny. Obědy se budou vydávat od 10.00 do 11:30 hodin. Odhlášení obědů na příští týden je možné jen do pátku 26.6. 2020 do 7:15 hodin.

Čestné prohlášení

Informace ŠD
16. 06. 2020

Informace ŠD

Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021

Pokud budete mít zájem o školní družinu v dalším školním roce, je nutné vyplnit nový ZÁPISNÍ  LÍSTEK.  Aktuální informace v sekci Školní družina.

Kino – Bijásek

Nebylo odehráno 5 představení. Kino Puls vrací vstupné. Částka za dítě je 175,- Kč. Vyzvednout možno v družině příští školní rok v září.

Sběr

Byl ukončen sběr papíru. Vyhodnocení proběhne příští školní rok v září. Podrobné informace budou k dispozici na stránkách školy a na nástěnce školní družiny.

Platba

Prosím rodiče, kteří dosud neuhradili školné za školní družinu, aby tak učinili nejpozději do konce týdne. Údaje k platbě jste obdrželi e-mailem od třídní učitelky. Je možné dodatečně  kontaktovat vychovatelku.

Upozornění ŠJ
14. 06. 2020

Upozornění ŠJ

Rodiče nově nastupujících žáků do školy (1. třída, přecházející z jiné školy, apod.), kteří chtějí stravovat své děti ve školní jídelně od nového školního roku 2020/2021, je mohou již teď přihlásit ve školní jídelně ZŠ 17. listopadu (v září se vyhnou čekání ve frontě). Je nutné s sebou vzít číslo svého účtu.

Přihláška ke stravování viz příloha

 

Letní prázdniny
10. 06. 2020

Letní prázdniny

Pokud máte zájem o ŠD v době letních prázdnin, obraťte se na vychovatelky do pondělí 15. 6. 2020. Provoz od 8 do 12 hodin. Bude upřesněno, na které z kopřivnických  škol. 

Informace k závěrečnému hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020
02. 06. 2020

Informace k závěrečnému hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na metodiku vydanou MŠMT, stanovuje ředitel školy tyto závazné pokyny pro závěrečné hodnocení žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020:

1. Základem pro závěrečné hodnocení žáků za II. pololetí bude hodnocení žáků v I. pololetí školního roku 2019/2020.

2. Učitelé při závěrečném hodnocení zároveň zohlední:

  • hodnocení žáka při prezenční formě vzdělávání (tzn. do 10. 3. 2020);
  • aktivitu žáka při plnění zadané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11. 3. 2020);
  • kvalitu žákem odevzdané samostatné práce při distanční formě vzdělávání (tzn. od 11. 3. 2020);
  • specifické podmínky žáka při realizaci distanční formy vzdělávání.

3. Výchovy se za II. pololetí nebudou klasifikovat. Místo známek bude na vysvědčení uvedeno pouze "prospěl".

Informace k obnovení výuky 2. stupně od 8. června!
01. 06. 2020

Informace k obnovení výuky 2. stupně od 8. června!

Od pondělí 8. června dojde k částečnému obnovení výuky pro žáky 6. - 8. ročníku. Výuka bude dobrovolná a bude probíhat 2x týdně v rozsahu 4 vyučovacích hodin s důrazem na stěžejní předměty. Podmínkou účasti žáka je odevzdání čestného prohlášení. Veškeré informace přijdou zákonným zástupcům na e-mail a bakaláře od třídních učitelů.

Čestné prohlášení

Stravování ve školní jídelně pro žáky 1. stupně
14. 05. 2020

Stravování ve školní jídelně pro žáky 1. stupně

Od 25. 5. 2020 je možnost odebírat obědy ve školní jídelně pro 1. stupeň. Pokud chcete odebírat obědy, musíte se přihlásit a hotově zaplatit u vedoucího školní jídelny ve dnech 18. 5. - 20. 5. od 9.15 - 11.30 hodin (vchod od parkoviště sportovní haly).
 

Informace k obnovení výuky 1. stupně
12. 05. 2020

Informace k obnovení výuky 1. stupně

Od pondělí 25. května dojde k obnovení výuky pro žáky 1. - 5. ročníku. Výuka bude dobrovolná a podmínkou účasti žáka je vyplnění přihlášky do školní skupiny do 18. 5. 2020 a v den nástupu odevzdané podepsané čestné prohlášení. Veškeré informace přijdou zákonným zástupcům na e-mail a bakaláře.

Přihláška do školní skupiny

Čestné prohlášení

Výsledky zápisu do 1. tříd
11. 05. 2020

Výsledky zápisu do 1. tříd

Na naši školu bylo celkem doručeno 49 zápisových lístků, ze kterých bylo do 1. tříd přihlášeno 40 žáků, 6 dětí dostalo odklad povinné školní docházky a u zbývajících uchazečů ještě nebylo úředně rozhodnuto. Přehledně zpracované výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu.

Seznam uchazečů s výsledkem pro školní rok 2020/2021