Aktuality

Postup školy při odmítnutí povinného testování
09. 04. 2021

Postup školy při odmítnutí povinného testování

Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou. Škola postupuje dle pokynů ministerstva. Pokud rodiče nesouhlasí s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, zde jsou odkazy na informace a informační linky na příslušné orgány (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde by měli pracovat vyškolení odborníci, kteří dotazy rodičů zodpoví.

Není povinností školy obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach/

Co se stane, když rodič dítě do školy nepošle.

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, pokud rodiče doručí do školy vyplněnou a podepsanou žádost (stahujte zde). Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Výuka od 12. 4. 2021 (aktualizováno 9. 4. 2021)
07. 04. 2021

Výuka od 12. 4. 2021 (aktualizováno 9. 4. 2021)

Od pondělí 12. dubna je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. 

Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni antigenními testy z kraje nosu. A to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testování - informace pro žáky

Testování - informace pro rodiče

Testování - diagram

Singclean - návod k použití

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

1. týden  12. – 16. 4. 2021 - 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A – prezenčně (ve škole), ostatní ročníky distančně.

2. týden 19. – 23. 4. 2021 - 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B – prezenčně, ostatní ročníky distančně.

Organizace příchodu a odchodu žáků na naší škole:

                        příchod:                                                konec výuky:

-------------------------------------------------------------------------------------

1. A  (1. B)         7:40 - 7:50                                       11:15

2. A  (3. B)        7:50 - 8:00                                       11:45

3. A  (2. B)        7:40 - 7:50                                        11:30

4. A  (4. B)        8:00 – 8:10                                       12:00

5. A  (5. B)        8:10 – 8:20                                       12:15

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Provoz ranní i odpolední školní družiny pro 1. až 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách.

Pro ostatní žáky včetně 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti (11:00 - 13:00).

Ostatní si mohou stravu odebrat od 11 do 13 hodin výdejním okénkem u vchodu od sportovní haly ZŠ E. Zátopka. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je nutné, aby si stravu opět znovu navolili.

Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do prvních tříd
24. 03. 2021

Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče prvňáčků.

V termínu od 15. do 22. dubna 2021 se uskuteční zápis do 1. tříd na naší ZŠ E. Zátopka Kopřivnice prostřednictvím registrace v programu Bakaláři (banner umístěn na úvodní webové stránce).

Je možné využít i předzápisu, který bude spuštěn již 1.4.2021 a to formou elektronické přihlášky na výše uvedeném  banneru.

Je zapotřebí vyplnit „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, popřípadě „Žádost o odklad školní docházky“ - v tom případě je třeba předat i doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a zprávu lékaře.

Pokyny k předání viz příloha Informace k organizaci zápisů.

Dodání se může uskutečnit dle pokynů MŠMT (viz příloha Informace k organizaci zápisů).

V případě osobního doručení se dostavte od 15. 4. do 22. 4. 2021 v tyto úřední dny a hodiny:

Po, St, Pá:  9.00 - 11.00 hod.

Út, Čt: 15.00 – 17.00 hod.

V uvedených termínech mohou podat žádost rodiče, kteří nemají přístup k internetu (případně nemají možnost formulář vytisknout).

Mgr. Jan Mužík

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Rodiče nově nastupujících žáků do školy (1. třída), kteří chtějí stravovat své děti ve školní jídelně od nového školního roku 2021/2022, je mohou již teď přihlásit ve školní jídelně ZŠ 17. listopadu (v září se vyhnou čekání ve frontě). Je nutné s sebou vzít číslo svého účtu.

Přihláška ke stravování viz příloha

Znovu obědy
02. 03. 2021

Znovu obědy

Z technických důvodů byla všem žákům 2. 3. ve 13:30 zrušena navolená jídla. Prosíme rodiče a žáky o opětovné zadání a občasnou kontrolu. Děkujeme za pochopení. 

Školní jídelna vaří
01. 03. 2021

Školní jídelna vaří

Od 2. 3. 2021 bude až do odvolání (mimo jarních prázdnin) pro žáky školy v provozu výdejové okénko v době od 12:30 do 13:30. Obědy je nutno opět znovu navolit.

Výuka od 1. 3. 2021
27. 02. 2021

Výuka od 1. 3. 2021

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci přistoupila vláda k přísnějším opatřením.

Od pondělí 1. 3. 2021 dochází k dočasnému uzavření všech škol a školských zařízení, a to minimálně do neděle 21. 3. 2021.

Po tuto dobu přechází na distanční způsob vzdělávání také žáci 1. a 2. ročníků.

Školní družina nebude po dobu této uzávěry v provozu. Školní jídelna bude fungovat přes výdejové okno.

Zápis do 1. tříd 2021/2022
26. 02. 2021

Zápis do 1. tříd 2021/2022

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro letošní školní rok bylo stanoveno datum zápisu 15. 4. 2021.

Předzápis na naši školu však bude možný v  termínu od 1. 4. – 15. 4. 2021, a to formou elektronické přihlášky, kterou najdete na našem webu – odkaz Zápis (prozatím není aktivní).

Podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách školy.

 

Vysvědčení
25. 01. 2021

Vysvědčení

Informace k vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Vážení rodiče a žáci.
Hodnocení za 1. pololetí tohoto školního roku bude zpřístupněno od středy 27. 1. 2021 v programu Bakalář v záložce pololetní klasifikace.
Výpis vysvědčení bude žákům předán ihned po zahájení prezenční výuky. 
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021. 
Pravidla online výuky
13. 01. 2021

Pravidla online výuky

Pravidla on-line distanční výuky

1.       Žáci jsou povinni si před začátkem on-line hodiny nachystat potřebné pomůcky na výuku daného předmětu (učebnice, sešity, pracovní sešity, psací potřeby atd.).

2.       Připojují se alespoň 2-3 min. před plánovanou hodinou.

3.       Jsou připraveni na výuku tak, aby po dohodě s učitelem mohli sdílet kameru.

4.       V úvodu hodiny je vhodné se navzájem pozdravit a ujistit, že se slyšíme. Mikrofon nadále žáci používají dle požadavků vyučujícího.

5.       Na začátku hodiny je provedena prezence žáků (nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem vyučujícímu nebo třídnímu učiteli).

6.       Žáci se připojují z místa, kde nebudou vyrušováni. Minimalizují ruchy v okolí.

7.       Komunikace v chatu může být pouze v souvislosti s výukou a její organizací.

8.       Je zakázáno nahrávat průběh on-line výuky, žáci nepořizují žádné digitální záznamy (video, audio).

9.       Nevhodné chování žáků během distančního vzdělávání bude hodnoceno kázeňsky.

Zpráva ŠJ
05. 01. 2021

Zpráva ŠJ

Vedení školní jídelny upozorňuje strávníky, že od 11. ledna 2021 až do odvolání nebude možnost výběru ze dvou jídel. Těm, kteří mají navoleno jídlo č. 2, bude automaticky změněno na č. 1.