Aktuality

Sdělení pro strávníky
16. 08. 2021

Sdělení pro strávníky

Složenky na měsíc září si můžete vyzvednout ve školní jídelně od 23. 8. do 31. 8. 2021 vždy od 9.00 do 11.00 hodin (platí pouze pro rodiče platící složenkami).
Vstup pro výdej složenek je z parkoviště u haly házené ZŠ Emila Zátopka.
26. 8. a 27. 8.  je možné přihlásit ke stravování žáky 1. tříd a nově příchozí žáky v době od 9.00 do 10.00 hodin a 1. 9. 2021 od 8:00 do 10:00.
První platbu za měsíc září nutno uhradit hotově.
Nyní je možné přihlásit nové strávníky na ZŠ 17. listopadu u p. Polívky.
Změna termínu testování
22. 06. 2021

Změna termínu testování

Z technických důvodů dochází ke změně termínu testování ze slin na pondělí 28. 6. 

Děkujeme za pochopení

Testování 29. 6.
18. 06. 2021

Testování 29. 6.

Vážení rodiče,

byli jsme osloveni MUDr. Kulíškovou s nabídkou účasti v projektu testování dětí plivacími PCR testy zdarma. 
Organizace testování:
Termín - úterý 29. 6. 2021 od 8:00 hodin 
Doba platnosti testu - týden v ČR (je možno využít na tábor, výjezd do zahraničí 48 hodin)
Test bude laboratoří vyhodnocen během úterý a certifikát o testování budou předávat třídní učitelé společně s vysvědčením.
V pondělí 28. 6. 2021 se z tohoto důvodu děti testovat nebudou.
Bezlepkové obědy
01. 06. 2021

Bezlepkové obědy

Opět obědy
26. 05. 2021

Opět obědy

Prosíme všechny strávníky, aby si navolili opětovně obědy na měsíc červen. Děkujeme za pochopení.

Provoz školy od 24. května
20. 05. 2021

Provoz školy od 24. května

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.

Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

Homogenita tříd a skupin není povinná.

Testování 1x týdně – vždy v pondělí.

Nadále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest.

Provoz školy od 17. května
12. 05. 2021

Provoz školy od 17. května

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

- na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací 

- v Moravskoslezském kraji pokračuje rotace tříd 2. stupně

- na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin

- žáci 1. stupně se budou testovat 1x týdně a to vždy v pondělí

Ve školních družinách a školních klubech na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. 

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol. 

Organizace odchodu žáků 1. stupně:

                   konec výuky

1. A B        11:30

2. A B        11:40 (12:15)

3. A B        12:20

4. A B        12:25

5. A B        12:35

Informace pro žáky 2. stupně
06. 05. 2021

Informace pro žáky 2. stupně

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Na základních školách se umožňuje přítomnost žáků druhého stupně

Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni antigenními testy z kraje nosu - vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

1. týden  10. – 14. 5. 2021 - 6. A, B, C  7. A, B, C prezenčně (ve škole), ostatní ročníky distančně.

2. týden 17. – 21. 5. 2021 - 8. A, B, C  9. A, B, C  prezenčně, ostatní ročníky distančně.

Organizace příchodu a odchodu žáků na naší škole:

                        příchod:                                                konec výuky:

-------------------------------------------------------------------------------------

6. A  (8. A)         7:40 – 8:00                                         13:10

6. B  (8. B)          7:40 - 8:00                                         13:10

6. C  (8. C)         7:40 - 8:00                                         13:20

7. A  (9. A)          7:40 – 8:00                                        13:20

7. B  (9. B)          7:40 – 8:00                                         13:30

7. C  (9. C)         7:40 – 8:00                                         13:30

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti uvnitř. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Odpolední vyučování je zrušeno.

Výsledky zápisu do 1. tříd * aktualizováno 29.4.
28. 04. 2021

Výsledky zápisu do 1. tříd * aktualizováno 29.4.

Ředitel ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 (školský zákon), rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2021/2022.

Seznam přijatých žáků v přiloženém dokumentu.

Výsledky zápisu do 1. tříd (pdf)

Postup školy při odmítnutí povinného testování
09. 04. 2021

Postup školy při odmítnutí povinného testování

Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou. Škola postupuje dle pokynů ministerstva. Pokud rodiče nesouhlasí s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, zde jsou odkazy na informace a informační linky na příslušné orgány (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde by měli pracovat vyškolení odborníci, kteří dotazy rodičů zodpoví.

Není povinností školy obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach/

Co se stane, když rodič dítě do školy nepošle.

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, pokud rodiče doručí do školy vyplněnou a podepsanou žádost (stahujte zde). Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.