Aktuality

Rodičovský bál
11. 01. 2023

Rodičovský bál

Sdružení rodičů a vedení školy srdečně zvou na školní bál. Prodej vstupenek na sekretariátu školy.

Karneval ve ŠD
09. 01. 2023

Karneval ve ŠD

karneval

PF 2023
19. 12. 2022

PF 2023

Krásné Vánoce a co nejlepší rok 2023 Vám všem přejí žáci a zaměstnanci naší školy.

Dějepisná olympiáda
15. 12. 2022

Dějepisná olympiáda

V úterý 6. prosince proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma „Rozdělený svět a Československo v něm - 1945 -1992“. Se stejným počtem bodů se na prvním místě umístili Šimon Holub (9.A) a Jan Žárský (9.B), kteří budou reprezentovat naši školu v okresním kole. Úspěšným řešitelem byl také Michal Žárský (8.A). Všem zúčastněným blahopřejeme.

Vánoční prázdniny ve ŠD / 2022
08. 12. 2022

Vánoční prázdniny ve ŠD / 2022

Pokud máte zájem o školní družinu v době vánočních prázdnin ve dnech 23. 12., 27. 12. - 30. 12. 2022 a 2. 1. 2023, obraťte se na vychovatelky ve školní družině /osobně nebo telefonicky/ nejpozději  do pondělí  12. 12. 2022.

Provoz od 8.00 do 12.00 hodin. Bude upřesněno, na které z kopřivnických škol.

Protidrogová prevence
22. 11. 2022

Protidrogová prevence

Policejní preventistky navštívily naši školu.

Protidrogová prevence je nedílnou součástí pracovní náplně policejních preventistů. Program pod názvem „Tvoje cesta načisto“ týkající se právě této problematiky, si ve dnech 7. a 8. listopadu vyslechli žáci 8. a 9. tříd Základní školy Emila Zátopka v Kopřivnici a to od preventistky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Interaktivní přednáška je založena na promítání skutečného příběhu a jejím úkolem je zaujmout dospívající mládež a aktivně je do programu zapojit. Je také doplněn odborným výkladem policistky týkající se trestněprávních následků držení, užívání a prodeje drog. Žáci se v průběhu promítání filmu zapojují v určených momentech, kde je filmová prezentace přerušena a jsou jim kladeny otázky, na které se snaží najít správnou odpověď.

Všem zúčastněným žákům je nutno vyslovit pochvalu. Svým aktivním přístupem a zájmem o dané téma vytvořili během besed přátelskou atmosféru a především ukázali, že jejich povědomí v této oblasti je na skvělé úrovni.

Zkrátka nepřišli ani žáci obou 4. ročníků. Preventivní program věnující se šikaně a kyberšikaně jim 8. listopadu přednesla preventistka  obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice, nprap. Renata Bulová. Na úvod si vyslechli základní pojmy a poté shlédli krátké edukační video z projektu „Poradce, policejní rádce pro bezpečný život“, jehož autory jsou policejní preventisté, který na smyšleném příběhu dětí názorně ukazuje, jakým jednáním je možné v této oblasti porušit zákon

(odkaz na video - Policie ČR: Chovej se, jak máš, i když 15 ještě nemáš! - YouTube).

Děti velmi bedlivě poslouchaly, využily možnosti diskutovat a svými dotazy se zapojily do tématu.

 

Pozvání
09. 11. 2022

Pozvání

Projekt Krokus
09. 11. 2022

Projekt Krokus

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu KROKUS, jehož prostřednictvím se seznamujeme s problematikou holocaustu, lidské nesnášenlivosti a rasismu.

Žákyně devátého ročníku zasadily na pozemku školy 50 cibulek krokusů, žlutých jako Davidova hvězda, kterou byli označováni Židé během nacistické okupace.  V předjaří by měly krokusy vykvést a připomenout tak jeden a půl milionu dětských obětí holocaustu.

Republikové finále
09. 11. 2022

Republikové finále

Po prvenství v okresním finále přespolního běhu družstvo děvčat vyrazilo na krajské finále do Opavy. Na trati dlouhé 1500 metrů doběhla na druhém místě Eliška Kubáňová, třetí byla Julie Hruškovská, sedmá Jana Nesvadbová a osmá Olivie Pešatová. V týmové soutěži tak děvčata s náskokem zvítězila a zajistila si postup na republikové finále.

To proběhlo 25. října ve Žďáru nad Sázavou. Mezi 17 nejlepšími týmy z republiky se naše reprezentantky neztratily, bojovaly o každý metr a v celkovém pořadí jim patřilo krásné 6. místo a malý pohár. Gratulujeme!

Třídní schůzky 2022
04. 11. 2022

Třídní schůzky 2022

Ve čtvrtek 10. listopadu se uskuteční na naší škole třídní schůzky. Bližší informace (způsob konání a přesný čas) sdělí třídní učitelé.