Aktuality

Covidové opatření
15. 12. 2020

Covidové opatření

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do školy v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro školy vyhlášeny jako dny boje proti covidu.

Vratka
03. 12. 2020

Vratka

Z důvodu přerušení provozu družiny (epidemie Covid 19) převedeme platby za měsíc říjen (od 14. 10.) a měsíc listopad na následující období, tj. 1 - 6/2021. Rodičům, kteří mají zaplacenou družinu do konce školního roku 2020/2021, zašleme vratku 150,- Kč na účet.

Vánoční prázdniny
30. 11. 2020

Vánoční prázdniny

Pokud máte zájem o školní družinu v době vánočních prázdnin, obraťte se na vychovatelky do pátku 4. 12. 2020. Provoz 8:00 - 12:00. Bude upřesněno, na které z kopřivnických škol.
Obědy v prosinci
25. 11. 2020

Obědy v prosinci

Prosíme všechny, kteří mají zájem o obědy v měsíci prosinci, o opětovné navolení.

Provoz družiny od 30. listopadu
24. 11. 2020

Provoz družiny od 30. listopadu

Od pondělí 30. 11. je provoz ŠD zajištěn pro 1. - 3. ročníky.
ŠD ráno                    6.00 - 7.40
ŠD odpoledne        po vyučování - 16.00
Provoz školy od 30. listopadu
23. 11. 2020

Provoz školy od 30. listopadu

Od pondělí 30. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníků a žáků 6. – 8. tříd v režimu tzv. rotační výuky (střídání celých tříd po týdnu).

1. týden (lichý) od 30. 11. – 6. ABC, 7. AB

2. týden (sudý) od 7. 12.  – 7. C, 8. ABC

Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Organizace příchodu dětí:

1. – 5. ročník   7:40 – 7:50

6. – 9. ročník   7:50 – 7:55

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Odpolední vyučování je od 30. 11. až do odvolání pro 2. stupeň zrušeno. Pouze pro žáky 9. tříd bude probíhat Seminář z matematiky a českého jazyka.

Ukončení vyučování a organizace stravování:

1. AB - 11:30, 2. AB - 11:45, 3. AB - 12:20, 4. AB - 12:30, 5. AB - 12:40

6. ABC - 13:20, 7. AB - 13:30, 7. C - 13:20, 8. ABC - 13:30, 9. ABC - 13:40.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní si mohou stravu odebrat výdejním okénkem od 11:00 do 13:30 hodin.

Oznámení ŠJ
20. 11. 2020

Oznámení ŠJ

Vážení rodiče, 

i přes opakované dotazy na dodavatele stravy (vývařovna ZŠ 17. listopadu) jsme byli ujištěni, že jsou obědy všem žákům v době karantény automaticky odhlášeny. Prosíme Vás o kontrolu, zda tomu tak opravdu je, u některých žáků mohlo dojít k nesrovnalostem. Děkujeme za pochopení. 

Provoz ŠD od 18. 11.
16. 11. 2020

Provoz ŠD od 18. 11.

Nástupem žáků 1. a 2. tříd do školy se od 18. 11. obnovuje i provoz ranní školní družiny při zachování homogenních skupin. Stejné podmínky platí pro odpolední družinu.
Průzkum města na školách
15. 11. 2020

Průzkum města na školách

Vážení rodiče,

město Kopřivnice rozjíždí v rámci projektu MAP ORP druhé kolo průzkumu k získání názorů na vnímání škol ze strany pedagogů a rodičovské veřejnosti. Pokud byste měli zájem se zapojit, stačí do 30. 11. 2020 vyplnit anonymní dotazník:
www.koprivnice.cz/map

Informace k provozu školy od 18. listopadu
12. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu

Od středy 18. listopadu je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol. 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Organizace příchodu a odchodu žáků na naší škole:

                   příchod:                                                konec výuky:

-------------------------------------------------------------------------------------

1. A            7:40 - 7:50                                                11:15

1. B            7:55 - 8:05                                                11:30

2. A            7:55 - 8:05                                               12:00

2. B            7:40 - 7:50                                                11:45

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Ostatní si mohou stravu odebrat výdejním okénkem u vchodu od sportovní haly ZŠ E. Zátopka. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.