Aktuality

Běh pro děti
21. 09. 2021

Běh pro děti

V sobotu 18. 9. 2021 odstartoval 19. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka.

Memoriál slavného olympionika se každoročně koná v sobotu nejbližší datu jeho narození.

Náročnému závodu předchází řada doprovodných běhů pro děti.

Jako první poměřili svou rychlost žáčci mateřských škol, a to ve čtvrtek 16. září na sportovním hřišti ZŠ Emila Zátopka.

O den později 17. 9. od 9:00 hodin závodili žáci základních škol na stadionu Emila Zátopka v tradičních štafetách Zátopkova pětka, Zátopkova desítka.

Obě tyto akce zajišťuje město Kopřivnice ve spolupráci s naší školou.

Výsledky

Minizátopek

1.      místo MŠ Česká

2.      místo MŠ Krátká 1

3.      místo  MŠ Jeřabinka 2

4.      místo   MŠ Jeřabinka 1

5.      místo   MŠ Pionýrská

6.      místo   MŠ Krátká 2

7.      místo   MŠ Ignáce Šustaly

8.      místo   MŠ Motýlek

9.      místo   MŠ Polárka

Zátopkova pětka                                                 

1.      místo ZŠ E. Zátopka

2.      místo  ZŠ Alšova

3.      místo ZŠ M. Horákové

4.      místo   ZŠ Floriana Bayera

Zátopkova desítka

1.      místo  ZŠ E. Zátopka

2.      místo  ZŠ M. Horákové

3.      místo  ZŠ Alšova

4.      místo   ZŠ Floriana Bayera

Běh pro dětiBěh pro děti
Ředitelské volno
13. 09. 2021

Ředitelské volno

Z organizačních a provozních důvodů vyhlašuje ředitel ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice (dle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů) na den 27. 9. 2021

  ř e d i t e l s k é   v o l n o

V tento den rovněž nebude v provozu školní výdejna.

Pokud máte zájem o školní družinu v den ředitelského volna dne 27. 9. 2021 (28. 9. Státní svátek ), obraťte se na vychovatelky do pátku 17. 9. 2021. 
Provoz od 8.00 - 12.00. Bude upřesněno, na které z kopřivnických škol.
Školní kroužky
07. 09. 2021

Školní kroužky

Na naší škole v roce 2021/2022 jsou otevřeny tyto kroužky:

Úterý         

pěvecký sbor          14:00 / 1. - 5. ročník

gymnastika             14:00 / 2. - 9. ročník

Středa       

florbal chlapci          14:00 / 4. - 9. ročník

čtenářský klub          13:15 / 1. - 5. ročník

Čtvrtek      

florbal dívky              14:00 / 4. 9. ročník

šachy                        14:00 / 1. - 9. ročník

Pátek          

pěvecký sbor            14:00 / 6. - 9. ročník

Zápis do školní družiny
27. 08. 2021

Zápis do školní družiny

1.     Dítě bude navštěvovat ŠD na základě Zápisního lístku (závazná přihláška).

2.     Zápisní lístek je platný pro jeden školní rok.

3.     Zápisní lístek - vyplněný předem (odkaz na stránkách školy - přihláška do ŠD ) nebo na místě, odevzdejte:

·       v přípravném týdnu ( v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. od 7.00 - 9.00 (pavilon - kabinet vychovatelek)

·       první školní den - 7.30 - 10.00 (pavilon - kabinet vychovatelek)

4.     Řádně vyplněný Zápisní lístek odevzdejte nejpozději první školní den do 10.00 hodin!

5.     V zápisním lístku uveďte datum nástupu vašeho dítěte do ŠD, vyplňte odchod dítěte (S samo, D doprovod) - upozornit na zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte!

6.     Přednost budou mít žáci 1. - 3. ročníků, poté žáci 4. ročníků. Bude rozhodovat pořadí podaných přihlášek. Pokud bude zájem pouze o ranní družinu nebo o některé  dny odpoledne, podmínky přijetí budou stejné.

7.    O konečném zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

8.    Provoz ŠD první školní den - pouze po ukončeném vyučování, jen pro přihlášené děti (vyplněný a odevzdaný Zápisní lístek).

Zahájení školního roku 2021/2022
27. 08. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci!

Nový školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin v kmenových třídách.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. tříd a jejich zákonné zástupce proběhne ve sportovní hale ZŠ Emila Zátopka rovněž v 8:00 hodin. Vstup do haly bude možný vchodem od parkoviště na ulici Sportovní (hlavní vchod do haly). Upozorňujeme, že při pohybu ve vnitřních prostorách školy musí mít návštěvníci na základě opatření MZČR nasazen respirátor.

Začátek školního roku se bude řídit Manuálem MŠMT vzhledem ke Covid – 19 (provoz a testování). Žáci budou testováni antigenními testy v termínech 1., 6. a 9. září 2021. U prvních ročníků proběhne testování 2., 6. a 9. 9. 2021.

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty.

Obědy se budou vydávat ve středu od 10:00 do 12:00, ve čtvrtek od 10:15 do 12:00 a v pátek od 11 do 13 hodin.

Odkaz na opatření MŠMT k zahájení školního roku: 

https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/

Všem přeji úspěšný nový školní rok.

Mgr. Pavel Rosinský

ředitel školy

Seznam žáků do 1. tříd 2021/22
19. 08. 2021

Seznam žáků do 1. tříd 2021/22

Seznam žáků do prvních tříd 2021-22

Sdělení pro strávníky
16. 08. 2021

Sdělení pro strávníky

Složenky na měsíc září si můžete vyzvednout ve školní jídelně od 23. 8. do 31. 8. 2021 vždy od 9.00 do 11.00 hodin (platí pouze pro rodiče platící složenkami).
Vstup pro výdej složenek je z parkoviště u haly házené ZŠ Emila Zátopka.
26. 8. a 27. 8.  je možné přihlásit ke stravování žáky 1. tříd a nově příchozí žáky v době od 9.00 do 10.00 hodin a 1. 9. 2021 od 8:00 do 10:00.
První platbu za měsíc září nutno uhradit hotově.
Nyní je možné přihlásit nové strávníky na ZŠ 17. listopadu u p. Polívky.
Změna termínu testování
22. 06. 2021

Změna termínu testování

Z technických důvodů dochází ke změně termínu testování ze slin na pondělí 28. 6. 

Děkujeme za pochopení

Testování 29. 6.
18. 06. 2021

Testování 29. 6.

Vážení rodiče,

byli jsme osloveni MUDr. Kulíškovou s nabídkou účasti v projektu testování dětí plivacími PCR testy zdarma. 
Organizace testování:
Termín - úterý 29. 6. 2021 od 8:00 hodin 
Doba platnosti testu - týden v ČR (je možno využít na tábor, výjezd do zahraničí 48 hodin)
Test bude laboratoří vyhodnocen během úterý a certifikát o testování budou předávat třídní učitelé společně s vysvědčením.
V pondělí 28. 6. 2021 se z tohoto důvodu děti testovat nebudou.
Bezlepkové obědy
01. 06. 2021

Bezlepkové obědy