Výuka od 12. 4. 2021 (aktualizováno 9. 4. 2021)


Od pondělí 12. dubna je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol. 

Žáci se budou v prezenční výuce střídat po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni antigenními testy z kraje nosu. A to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Testování - informace pro žáky

Testování - informace pro rodiče

Testování - diagram

Singclean - návod k použití

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

1. týden  12. – 16. 4. 2021 - 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A – prezenčně (ve škole), ostatní ročníky distančně.

2. týden 19. – 23. 4. 2021 - 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B – prezenčně, ostatní ročníky distančně.

Organizace příchodu a odchodu žáků na naší škole:

                        příchod:                                                konec výuky:

-------------------------------------------------------------------------------------

1. A  (1. B)         7:40 - 7:50                                       11:15

2. A  (3. B)        7:50 - 8:00                                       11:45

3. A  (2. B)        7:40 - 7:50                                        11:30

4. A  (4. B)        8:00 – 8:10                                       12:00

5. A  (5. B)        8:10 – 8:20                                       12:15

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. 

Provoz ranní i odpolední školní družiny pro 1. až 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách.

Pro ostatní žáky včetně 9. ročníků pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole.

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti (11:00 - 13:00).

Ostatní si mohou stravu odebrat od 11 do 13 hodin výdejním okénkem u vchodu od sportovní haly ZŠ E. Zátopka. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Je nutné, aby si stravu opět znovu navolili.

Děkujeme za pochopení.