Zápis do školní družiny


1.     Dítě bude navštěvovat ŠD na základě Zápisního lístku (závazná přihláška).

2.     Zápisní lístek je platný pro jeden školní rok.

3.     Zápisní lístek - vyplněný předem (odkaz na stránkách školy - přihláška do ŠD ) nebo na místě, odevzdejte:

·       v přípravném týdnu ( v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. od 7.00 - 9.00 (pavilon - kabinet vychovatelek)

·       první školní den - 7.30 - 10.00 (pavilon - kabinet vychovatelek)

4.     Řádně vyplněný Zápisní lístek odevzdejte nejpozději první školní den do 10.00 hodin!

5.     V zápisním lístku uveďte datum nástupu vašeho dítěte do ŠD, vyplňte odchod dítěte (S samo, D doprovod) - upozornit na zdravotní stav nebo jiný handicap dítěte!

6.     Přednost budou mít žáci 1. - 3. ročníků, poté žáci 4. ročníků. Bude rozhodovat pořadí podaných přihlášek. Pokud bude zájem pouze o ranní družinu nebo o některé  dny odpoledne, podmínky přijetí budou stejné.

7.    O konečném zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

8.    Provoz ŠD první školní den - pouze po ukončeném vyučování, jen pro přihlášené děti (vyplněný a odevzdaný Zápisní lístek).