Zdravá škola


Projektový rámec:

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd, adaptační kurz pro žáky 7. tříd.

Soutěž trestní odpovědnost a občanský průkaz.

Výtvarná soutěž.

Besedy - policie ČR (9. ročníky), stravování a životospráva (8. třídy), šikana, kyberšikana (6. třídy), syndrom CAN - týrané děti (8. třídy), zvládání vzteku a agrese (9. třídy), drogy v dospívání (7. třídy), pravda a omyly o kouření (5. třídy), bezpečné chování na internetu (4. třídy).