Modernizace cvičné kuchyně


Modernizace cvičné kuchyně

CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013208

 

Projekt řeší modernizaci odborné učebny cvičné kuchyně v ZŠ E. Zátopka Kopřivnice. V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy elektroinstalace, plynofikace, nová podlaha a výmalba, pořízeno nábytkové a IT vybavení k zajištění práce s digitálními technologiemi v průběhu výuky pracovních výchov, pořízeny kuchyňské spotřebiče a náčiní. Projekt podporuje klíčové kompetence technické obory a řemesla a práci s digitálními technologiemi. Projekt umožní realizovat výuku atraktivně a motivačně.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 92.

 

Výše schválené podpory: 1 963 505,72 Kč

Doba realizace: 20. 12. 2019 - 30. 9. 2021