Modernizace učebny fyziky


Modernizace učebny fyziky CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010877

Cílem projektu je vybudování moderní a funkční učebny fyziky v prostorách současné učebny, která technicky již nevyhovuje. V první fázi proběhnou drobné stavební úpravy:
odstranění starého nábytku, položení nové podlahy, výmalba, nová elektroinstalace včetně zatemnění učebny. Součástí následné modernizace výukových prostor pro 30 žáků bude vybavení učebny novým nábytkem pro učitele i žáky, včetně pomůcek, IT a projekce. Projekt má přímou vazbu na rozvoj klíč. kompetencí v oblasti přírodních věd.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

Výše schválené podpory: 2 799 251,51 Kč

Doba realizace: 15. 3. 2018 - 31. 12. 2020