OP VK 56


Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK, výzva 56

Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničních jazykově-vzdělávacích kurzů pro žáky, čtenářské dílny na ZŠ Emila Zátopka.