Šachy do škol


Cíl projektu: Podpořit zařazení šachu do výuky na základních školách.

Šachy se vyučují na naší škole jako nepovinný předmět pro žáky 1. – 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně. Žáky vede pedagog a kvalifikovaný šachový trenér Mgr. Pavel Rosinský.