Výše úplaty za ŠD ve šk. roce 2024/2025


Rada města po projednání s c h v a l u j e výši úplaty za vzdělávání ve školách, jejichž zřizovatelem je město Kopřivnice, a to v mateřské škole na 500 Kč měsíčně a ve školní družině na 200 Kč měsíčně od školního roku 2024/2025.